Idan Artikel 03.02.2020

Anlæg til outdooridræt er nu med i Facilitetsdatabasen

Outdooridræt er populært blandt danskerne, og nu er Facilitetsdatabasen.dk opdateret med de første af en række forskellige faciliteter til outdooridræt såsom alpine skianlæg, mountainbikespor og orienteringsbaner.

Undersøgelsen af danskernes motions- og sportsvaner fra 2016 viser, at naturen er danskernes foretrukne arena til at dyrke idræt og motion. Nu får de hjælp i Facilitetsdatabasen til at finde frem til en række af de faciliteter, som kan danne ramme om outdooridræt.

Opdateringen af Facilitetsdatabasen kortlægger alpine skianlæg, kabelbaner, spor til mountainbike, orienteringsbaner og ro- og kajakanlæg. Opgørelsen viser f.eks., at der er seks alpine skianlæg i Danmark, mens spor til at køre mountainbike er den mest udbredte facilitet med 252 spor.

Facilitetstype

Antal på landsplan

Alpine skianlæg

6

Kabelbaner

6

Mountainbikespor

252

Orienteringsbaner

234

Ro- og kajakanlæg

7

Danmarks Idrætsforbund (DIF) lavede i 2019 en kortlægning af idrætsmulighederne i den danske natur, og det er data fra den kortlægning, som nu er blevet verificeret og lagt ind i Facilitetsdatabasen.

Casper Lindemann, der står bag DIF’s rapport ’Outdooridræt i Danmark – En analyse af idrætsmulighederne i den danske natur’, synes, det er positivt, at faciliteterne til outdooridræt nu også kan findes i Facilitetsdatabasen.

”Facilitetsdatabasen er et vigtigt analyse- og planlægningsværktøj for alle landets kommuner, og derfor er det vigtigt, at databasen giver det fulde billede over alle idrætsfaciliteter. For idrætsudøvere og borgere i al almindelighed er det også godt, at det bliver nemmere at finde faciliteterne. Det gør det simpelthen lettere at få inspiration til at komme op af sofaen og ud at dyrke idræt,” siger han.

Store lokale forskelle på antallet af faciliteter

Opdateringen viser, at der er store lokale udsving i, hvor mange faciliteter til outdooridræt borgerne i de enkelte kommuner har til rådighed. Nogle kommuner har over 20 forskellige faciliteter, mens andre slet ingen har.

Der synes at være en tendens til, at det er de store, skovrige jyske og sydfynske kommuner samt Bornholms kommune, der har flest outdoorfaciliteter, men mange af landets store bykommuner er også godt med. Fire kommuner har 20 eller flere faciliteter til outdooridræt, og de ligger alle i Jylland: Herning, Aalborg, Viborg og Silkeborg.

Top-10 over kommuner med flest outdooridrætsfaciliteter

Kommune

Antal outdooridrætsfaciliteter

Herning

24

Aalborg

23

Viborg

21

Silkeborg

20

Hjørring

19

Varde

16

Bornholm

14

Esbjerg

13

Vejle

12

Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Aarhus

11

Populariteten til trods er der ikke nær så mange faciliteter til outdooridræt, som der er idrætshaller. DIF’s undersøgelse ’Outdooridræt i Danmark’ viste, at der i gennemsnit kun er 5,7 outdooridrætsfaciliteter pr. kommune, mens der ifølge Facilitetsdatabasen er 23,6 store og små idrætshaller pr. kommune.

Danskernes motion og idræt i naturen indebærer dog ikke nødvendigvis brug af en facilitet – det kan f.eks. blot være en løbetur i skoven eller en kajaktur på den lokale sø. Der er dog nogle idrætsgrene, der er afhængige af en fast, dedikeret facilitet, og det er en række af disse, der er samlet i Facilitetsdatabasen.

Facilitetsdatabasen opdateres løbende med nye facilitetstyper. Næste skridt i udvidelsen af Facilitetsdatabasen bliver faciliteter til street-aktiviteter, der forventes af blive tilføjet i løbet af foråret 2020.

Download udgivelsen

Andre Udgivelse marts 2019
Outdooridræt i Danmark - En analyse af idrætsmulighederne i den danske natur

Lav din egen søgning på Facilitetsdatabasen

Facilitetsdatabasen
Idan

Facilitetsdatabasen