Idan Artikel 02.09.2014

Antallet af kvindelige ledere i sporten stiger

Der er sket en mindre stigning i andelen af kvinder i ledende stillinger i internationale sportsorganisationer siden 2010, viser det globale indeks, The Sydney Scorecard.

Skrevet af: Stine Alvad

Med afsæt i data fra 38 lande og 1.599 nationale organisationer, viser The Sydney Scorecard, et globalt indeks der indsamler informationer om andelen af kvinder i ledende stillinger i internationale sportsorganisationer, en mindre stigning i andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i internationale sportsorganisationer fra 2010 til 2014 (til 20,7 pct. fra 19,7 pct. i 2010).

Andelen af kvinder i direktørstillinger er ligeledes steget fra 17,3 pct. i 2010 til 19,8 pct. i år. Til gengæld viser indekset, at andelen af kvindelige bestyrelsesformænd er stagneret, og kvinder udgør i dag 10,6 pct. – præcis som det var tilfældet i 2010.

Indekset har indsamlet data siden 2010, hvor det blev dannet som eftermæle for den internationale arbejdsgruppe for kvinder og sport (IWG) og konferencen ’The 5th IWG World Conference on Women and Sport’, afholdt i Sydney i Australien i 2010.

Selvom resultaterne fra 2014-undersøgelsen ikke i sig selv giver anledning til begejstring fra udviklernes side, er der stor tilfredshed med indekset, som regnes for at have et stort potentiale for at skabe viden og overblik over kvinders repræsentation i international idrætsledelse.

”The Sydney Scorecard giver os et nyt niveau af gennemsigtighed og ansvarlighed i forhold til at sikre ligestilling mellem kønnene i de ledende stillinger i sportens organisationer,” siger Johanna Adriiaanse fra University of Technology i Sydney og co-chair for IWG i årene 2006-2014.

Indeksets data bygger på informationer, der løbende indsamles via indeksets hjemmeside, hvor det er muligt at indberette tal for kønssammensætningen i de respektive sportsorganisationer.

”Jeg opfordrer alle medlemmer af den globale kvindelige sportsbevægelse til at aktivt at benytte dette værktøj og udnytte det til at kæmpe for og styrke den kvindelige repræsentation i sportsledelse. Ligestilling for kvinder i sport betyder fremgang for alle,” siger Johanna Adriiaanse ifølge en artikel på IWG’s hjemmeside. 

Læs mere