Idan Artikel 30.11.2017

Bevægelse i folkeskolen giver mindre uro i timerne

Mere læringsparate elever og mindre uro i timerne - det er oplevelsen hos lærere og elever, efter at der er kommet mere bevægelse ind i undervisningen, viser fem følgeforskningsrapporter fra VIVE.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Børn og unge Motion

Elever, forældre og lærere oplever mere ro og orden i klassen, og en større andel af lærerne i forhold til i 2015 oplever, at eleverne bliver mere læringsparate, når motion og bevægelse integreres i undervisningen.

Det er nogle af konklusionerne i fem nye rapporter fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Rapporterne er en del af følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.

Rapporterne giver et bud på elevernes, lærernes og pædagogernes, skoleledelsens, skolebestyrelsens og forældrenes oplevelse af skolen i reformens tredje år.

”Følgeforskningsprogrammet er vigtigt, fordi det løbende fortæller os alle sammen, om folkeskolereformen fungerer efter hensigten. Denne gang er det en god nyhed, at oplevelsen af uro i undervisningen er faldet, og at elever og lærere oplever, at motion og bevægelse bidrager positivt til netop det,” siger undervisningsminister Merete Riisager i en pressemeddelelse fra ministeriet.

Hos Dansk Skoleidræt forklarer dokumentationskonsulent Bjørn Christensen i en artikel på hjemmesiden:

”Kritikere af den ekstra bevægelse, som kom med skolereformen, har ofte argumenteret med, at bevægelse giver uro i klassen. Derfor er det ret interessant, at analyserne indikerer, at der er mere ro og orden i klasserne, når lærerne i høj grad anvender motion og bevægelse. Velstruktureret og velovervejet anvendelse af bevægelse er altså et vigtigt element, der ser ud til at have en positiv effekt på klassens ro og orden.”

Syv ud af ti skoler vurderer i Dansk Skoleidræt og TrygFondens årlige populationsundersøgelse blandt landets skoler, at de opfylder skolereformens krav om 45 minutters motion og bevægelse dagligt. Men i den nye følgeforskning fra VIVE spores en lille tilbagegang: Hvor 78 procent af lærerne i 2015 inddrog motion og bevægelse i undervisningen mindst én gang om ugen, gælder det for 74 procent i 2017.

Læs mere

 
 

Læs mere hos Undervisningsministeriet: Nye følgeforskningsresultater om folkeskolereformen

 

Læs hos Dansk Skoleidræt: Bevægelse giver mindre uro i undervisningen