Idan Artikel 03.03.2021

Børn og unges fysiske aktivitet er faldet markant under nedlukningen

90 pct. af danske børn og unge har bevæget sig for lidt under coronanedlukningen, viser en ny undersøgelse fra SDU. Det skyldes i høj grad manglende idræt i skolen og i foreningsregi.

I december 2020 blev de danske skoler samt det danske idrætsliv endnu engang ramt af en coronanedlukning. Det sendte mange elever tilbage bag skærmen, og det har haft stor betydning for børn og unges fysiske aktivitet, at idrætsforeninger og fitnesscentre har været lukket ned.

Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet (SDU), der har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.229 børn og unge i alderen 6-16 år i perioden 26. januar til 8. februar 2021.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i alderen 5-17 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen, og at aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet. Men undersøgelsen viser, at de 6-16-årige i gennemsnit kun er fysisk aktive 32,6 minutter om dagen under coronanedlukningen.

Faktisk er det næsten 9 ud af 10 (87,6 pct), der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om de 60 minutters fysiske aktivitet om dagen. Samtidig svarer 67 pct., at de er mindre fysisk aktive under denne nedlukning sammenlignet med nedlukningen i foråret 2020.

”Tallene er meget nedslående. Vi ved, at fysisk aktivitet har en lang række fysiske, mentale og sociale sundhedsmæssige gevinster, og det er derfor vigtigt at opretholde bevægelse - særligt under coronakrisen, hvor mistrivsel må forventes at øges på grund af blandt andet isolering fra social kontakt,” siger postdoc Tanja Schmidt, som har bearbejdet tallene, i en artikel på SDU’s hjemmeside.

Børns bevægelse er knyttet til skole og foreninger

Undersøgelsen tyder desuden på, at nedgangen i børn og unges fysiske aktivitetsniveau især skyldes, at de organiserede rammer, som mange børn ellers dyrker sport og motion i, ikke længere fungerer under nedlukningen.

Hver tredje svarer, at de ikke har haft idræt eller bevægelseslektioner i skolen under nedlukningen, mens 81 pct. svarer, at de har færre idrætsaktiviteter, der er relateret til foreninger sammenlignet med før nedlukningen. Det bekymrer Charlotte Pawlowski, der er projektleder for undersøgelsen.

”Vi forventede en nedgang i fysisk aktivitet, fordi vi i Danmark har en særlig bevægelseskultur, som i høj grad er knyttet op på skolen og foreningsidræt. Men at så mange ikke har dyrket idræt i skole- og foreningsregi er overraskende og bekymrende,” siger hun.

Tallene har også overrasket Dansk Skoleidræt, der nu vil sætte ekstra ind, mens mange danske skoleelever stadig modtager undervisning online.

”Vi er i dialog med KL og Skolelederforeningen, som giver udtryk for, at bevægelse i skolen bliver ekstra vigtigt i foråret for at løfte elevernes trivsel. Derfor er vi også langt i arbejdet med en række materialer til lærerne, som netop har fokus på, hvordan man kan løfte klassens trivsel gennem bevægelse”, siger Bjørn Friis Neerfeldt, der er generalsekretær i Dansk Skoleidræt, til Ritzau.

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner