Idan Artikel 02.12.2008

Bog går bag om dansk håndbold

Stor antologi går bag om dansk håndbolds succeser og sætter sportens mange udfordringer til debat.

Skrevet af: Redaktionen

Dansk håndbold er på mange måder en succeshistorie. Ser man på den udvikling, elitedelen af sporten har gennemlevet de seneste 15 år, viser en lang række parametre fremgang.Men historien om dansk håndbold er også en fortælling om medlemsmæssig stagnation i klubberne, store ledelsesmæssige problemer i forbundet samt nye problemstillinger opstået af de senere års meget hurtige og intense kommercialisering af elitesiden, der har bevæget store dele af håndbolden længere væk fra sportens rødder. Antologien ’Dansk håndbold – bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser’, som Idan har givet produktionsstøtte til, går nu tæt på håndboldens udvikling og dens forhold til det omgivende samfund. I alt bidrager 14 forfattere til bogen, herunder bl.a. Niels Kayser Nielsen, Thomas Ladegaard, Lars Tore Ronglan og J. Bertel Rasmussen, mens Rasmus K. Storm, der er senioranalytiker på Idan, har stået for redigeringen.Bogen, der er udkommet på forlaget Bavnebanke, kan købes hos Idan for 275 kr. plus forsendelse.

Læs mere

 
 
Læs bogens introducerende artikel af Rasmus K. Storm