Idan Artikel 28.02.2012

Breddeidrætsevent i Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder søndag den 4. marts en breddeidrætsevent med fokus på idræt, fritid, sociale indsatser og sundhed efter to år som Breddeidrætskommune.

Skrevet af: Jeppe Kjærgaard

Faaborg-Midtfyn Kommune er den 4. marts vært for ’folkets event’ i Midtfyns Fritidscenter i Ringe, hvor borgere og foreninger kan deltage i diverse idrætsaktiviteter samt debatter, oplæg og foredrag om kommunens aktuelle breddeidrætsprojekter. Eventen afrunder to års arbejde med 20 forskellige breddeidrætsprojekter iværksat af Faaborg-Midtfyn Kommune som én af Kulturministeriets syv breddeidrætskommuner. Projekterne har bl.a. haft fokus på mere bevægelse i byrummet, tiltag for socialt udsatte og idrætssvage grupper, folkeoplysningsområdet samt foreningsliv og faciliteter. Kulturministeriet udpegede i 2009 syv kommuner til breddeidrætskommune i 2010 og 2011, som skulle gøre en særlig indsats for at gennemføre en række af de anbefalinger, som Kulturministeriets såkaldte breddeidrætsudvalg kom med i forlængelse af sit udredningsarbejde. Både lokale kræfter og inviterede udefra bidrager med aktiviteter og oplæg under breddeidrætseventen. Fra Idan deltager Trygve Buch Laub, som bl.a. fortæller om resultaterne fra den nyligt afsluttede frivillighedsundersøgelse i danske foreninger. Eventen er for borgere, foreninger, organisationer mv. i Faaborg-Midtfyn Kommune og finder sted fra kl. 10.00-16.00 ved Midtfyns Fritidscenter. Deltagelse i eventen er gratis. 

Læs mere om Faborg-Midtfyn Kommunes events