Idan Artikel 03.07.2007

Breddeidrætten analyseres

Kulturminister Brian Mikkelsen nedsætter et tværgående udvalg, som skal analysere mulighederne for at skabe bedre vilkår for idræt og motion for hele befolkningen. Idan får en sekretariatsfunktion for udvalget.

Skrevet af: Redaktionen

Opdateret den 30. august 2007 med navn på udvalgsformand Efter regeringens store satsning på at tiltrække internationale idrætsbegivenheder til Danmark, følger kulturminister Brian Mikkelsen (K) nu op med et tværgående udvalg, der under arbejdstitlen ’Danmark i bevægelse’ skal komme med forslag til, hvordan man kan styrke mulighederne for almindelige menneskers deltagelse i idræts- og motionsaktiviteter.

Udvalget skal blandt andet belyse udviklingen i børns og unges idrætsvaner, udviklingen i samspillet mellem organiseret, uorganiseret og selvorganiseret idræt, samspillet med den offentlige sektor og idrætsorganisationerne samt udnyttelsen af og tilgangen til idrættens faciliteter. Udvalget skal ikke mindst fokusere på børns adgang til idræt.

Ændrede idrætsvaner

”Vi har set både befolkningens idrætsvaner ændre sig og foreningernes vanskeligheder med at skaffe frivillige ledere. Vi ser nye områder som private fitnesscentre og selvorganiseret idræt få større og større betydning ved siden af foreningerne. Vi ser i kommunerne den nye struktur sætte gang i overvejelser om den lokale idrætspolitik og sammenhængen til sundhedspolitik. Og på børne- og ungdomsområdet ser vi udfordringer i forhold til at styrke deltagelsen, herunder samspillet mellem skole, institutioner og foreningsidrætten. Udvalget skal komme med konkrete forslag til, hvordan vi skaber bedre muligheder for, at almindelige mennesker kan dyrke idræt og motion - for et Danmark i bevægelse,” siger Brian Mikkelsen.

Udvalget sammensættes af en række organisationer og ministerier, som nu bliver bedt om at udpege medlemmer til udvalget. Når udvalgets sammensætning er på plads igangsættes udvalgets arbejde, som forventes afsluttet til maj 2008. Slagelses borgmester, Lis Tribler (S), bliver formand for udvalget.Straks efter offentliggørelsen fik kommissoriet kritik af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), fordi kommissoriet ikke umiddelbart lover flere penge til den brede idræt.

”For mindre end tre måneder siden fandt kulturminister Brian Mikkelsen over 260 millioner kroner til at tiltrække internationale idrætsbegivenheder til Danmark. I dag kan vi så konstatere, at der ikke er en eneste ekstra krone til bredden, og det finder jeg ærligt talt beskæmmende”, sagde DGI-formand Søren Møller. DGI lover dog at deltage konstruktivt i udvalgsarbejdet.

Idan som sekretariat

Idrættens Analyseinstitut skal med bistand fra de involverede ministerier varetage sekretariatsfunktionen for det nye udvalg:

”Det er en opgave, vi ser frem til. Nedsættelsen af udvalget kommer på et tidspunkt, da Idan i forvejen koordinerer den næste undersøgelse af befolkningens idræts-, motions- og friluftsvaner, som løber i efteråret 2007. Samtidig er Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet for øjeblikket i færd med at udføre en større analyse af den kommunale idrætspolitik for Idrættens Analyseinstitut. Endelig har vi netop udgivet en større analyse af den kommercielle fitness-sektor og fortsætter i efteråret med nærmere analyser af den foreningsbaserede fitness-sektor. Disse projekter passer perfekt ind i det kommende udvalgsarbejde,” siger Idans direktør, Henrik H. Brandt.