Idan Artikel 23.11.2020

COVID-19 har skabt mere bevægelse og udendørs undervisning i skoletiden

Efter genåbningen af skolerne i april inddrog over halvdelen af skolerne bevægelse i større omfang end før coronanedlukningen, viser en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt.

Skrevet af: Cecilie Hedegaard Bak

16. marts blev alle landets folkeskolelever sendt hjem på grund af coronapandemien, og først en måned senere kunne de mindste børn fra 0.-5. klasse få lov at komme tilbage i klasselokalerne, mens de ældre elever måtte vente yderligere en måned. Skoledagen blev ændret for både lærere og elever, og det afspejler sig også i den femte udgave af Dansk Skoleidræts årlige undersøgelse ’Bevægelse i skoledagen’. 

Hjemsendelsen resulterede i, at eleverne i stedet modtog fjernundervisning, og i den periode var det kun to ud af ti skoler, der vurderer, at bevægelse blev inddraget i samme eller større omfang end før nedlukningen. Til gengæld er der en stor del af disse skoler, der formåede at inddrage bevægelse i større omfang end før nedlukningen (indskoling: 17 pct., mellemtrin: 18 pct., udskoling: 13 pct.).

Omtrent halvdelen af skolerne vurderer, at bevægelse ikke blev inddraget eller blev inddraget i mindre omfang end før nedlukningen, og en relativt stor del af skolerne svarede ’ved ikke’ på spørgsmålet især i forhold til de ældste klasser.

Mere bevægelse efter genåbningen

Mens coronapandemien for de fleste skoler har haft en negativ indflydelse på, hvor meget eleverne bevægede sig under selve nedlukningen, viser undersøgelsen til gengæld positive effekter efter, at eleverne er vendt tilbage til en mere almindelig hverdag.

Efter genåbningen af skolerne har mange skoler skruet op for bevægelse i undervisningen. I forhold til tiden før COVID-19 bliver der brugt mere tid på bevægelse i løbet af skoledagen hos 56 pct. af skolerne i indskolingen, 55 pct. skolerne i mellemtrinet og 36 pct. af skolerne i udskolingen. Kun 14 pct. af skolerne, på tværs af klassetrin, svarer, at de har inddraget bevægelse i mindre grad.

”Det tyder på, at skolerne i denne periode har skabt gode erfaringer med bevægelse og undervisning i uderummet, som de kan drage nytte af i fremtiden,” siger videnskonsulent i Dansk Skoleidræt, Jacob Have Nielsen i en artikel på Dansk Skoleidræts hjemmeside og henviser i den forbindelse til, at uderummet i høj grad er blevet brugt i forbindelse med bevægelsesaktiviteterne.

Faktisk viser undersøgelsen, at 78 pct. af skolerne afviklede bevægelse udenfor i større omfang end før nedlukningen for elever i indskolingen og på mellemtrinnet, mens det tilsvarende tal for de ældste klasser er 57 pct.

Læs mere om undersøgelsen og download rapporten på Dansk Skoleidræts hjemmeside