Idan Artikel 20.08.2014

Danske idrætsfaciliteter kortlægges detaljeret

Ny aftale mellem Idrættens Analyseinstitut og Lokale og Anlægsfonden skal udvikle den landsdækkende facilitetsdatabase.

Skrevet af: Redaktionen

Lokale og Anlægsfonden og Idrættens Analyseinstitut har indgået et samarbejde om at udvikle en udvidet landsdækkende facilitetsdatabase med detaljeret kortlægning og registrering af alle kultur- og idrætsfaciliteter i Danmark i løbet af perioden 2014-2017.

Allerede i dag eksisterer en Facilitetsdatabase, som er udviklet af Lokale og Anlægsfonden. Databasen giver et grundlæggende overblik over antallet af faciliteter og dækningen på forskellige facilitetstyper i landets kommuner, men planen med samarbejdet mellem Lokale og Anlægsfonden og Idrættens Analyseinstitut er at skabe en udvidet Facilitetsdatabase, hvor såvel opdateringen af som detaljerigdommen og formidlingen af Facilitetsdatabasen bliver opgraderet betydeligt.

Ambitionen er at udvikle et nyt registreringssystem, der gør dataindsamlingen mere præcis og opdateringen mindre administrativt belastende for kommunerne.

I løbet af projektperioden vil Idan gennemføre en ’rullende’ opdatering af samtlige facilitetstyper, så status for forskellige facilitetstyper som eksempelvis idrætshaller, kunstgræsbaner eller forsamlingshuse bliver grundigt opgjort og valideret mindst én gang i løbet af perioden med mulighed for efterfølgende mere detaljerede analyser og løbende indberetninger med rettelser og tilføjelser til Facilitets-databasen

” Vi anser analyser af drift, ledelse og organisering på facilitetsområdet som et af de væsentligste idrætspolitiske brændpunkter i Danmark, og som operatør på Facilitetsdatabasen får vi mulighed for mere proaktivt at inddrage facilitetsdækning og mere detaljerede oplysninger om de enkelte faciliteter og deres beliggenhed i vore fremtidige analyser på området. Beslutninger på facilitets-området skal baseres på med gode og pålidelige data, og det ønsker vi at bidrage til, såvel i forhold til idrætten som det bredere kulturområde,” siger direktør Henrik H. Brandt fra Idrættens Analyseinstitut.

Idan har allerede et tæt samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet om analyser på facilitetsområdet. Data fra Facilitetsdatabasen kommer i høj grad til at indgå i fremtidige undersøgelser på området.

”Lokale og Anlægsfonden har indtil nu samlet data om idrætsfaciliteter fra alle landets kommuner i facilitetsdatabasen. Det er data, der har været efterspurgt, og som er blevet brugt i både idrætspolitiske og kommunalpolitiske diskussioner samt til forskning. Med den nye aftale om den udvidede Facilitetsdatabase vil Fonden sammen med Idrættens Analyseinstitut kunne stille et endnu bedre og grundigere udarbejdet værktøj til rådighed for debatten om udviklingen i antallet af idræts- og kulturfaciliteter,” siger Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Indtil videre vil Facilitetsdatabasen være tilgængelig i sin hidtidige form på Lokale og Anlægsfondens hjemmeside. Justeringer i indhold, dataindsamling, brugervenlighed og formidling af Facilitetsdatabasen implementeres løbende over de kommende år.

Det samlede budget for den udvidede Facilitetsdatabase i perioden 2014-2017 er på 1,293 mio. kr., hvoraf Lokale og Anlægsfonden støtter med 532.800 kr.

Daglig projektleder for Facilitetsdatabasen hos Idan bliver Aline van Bedaf, der tidligere har stået for en detaljeret kortlægning af samtlige svømmefaciliteter i Holland.

Yderligere oplysninger

 
 
  • Direktør Torben Frølich, Lokale og Anlægsfonden, 32 83 03 30/ 21 29 68 56
  • Direktør Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut, tlf. 29 21 09 72, henrik.brandt@idan.dk.