Idan Artikel 22.11.2011

Danskerne spørges om motions- og sportsvaner

Over 13.000 danskere i alle aldre bliver i disse uger bedt om at bidrage til fremtidens planlægning på idrætsområdet ved at svare på spørgsmål om deres motions- og sportsvaner.

Skrevet af: Redaktionen

Hvilke former for sport og motion dyrker vi i Danmark? Hvor og hvordan gør vi det? Hvor ofte? Og hvilke forhold spiller ind på vores deltagelse og valg i af sport og motion? Idrættens Analyseinstitut (Idan) sætter i disse uger for anden gang i instituttets levetid danskernes motions- og sportsvaner under lup med en meget omfattende undersøgelse. I november 2011 har ca. 4.000 børn i alderen 7-15 år og 9.000 voksne modtaget et omfattende spørgeskema, der skal give større indblik i spørgsmålene omkring danskernes idrætsdeltagelse anno 2011. Undersøgelsen følger op på tidligere undersøgelser af danskernes motions- og sportsvaner. Men den igangværende undersøgelsen går samtidig tæt på nye aspekter af motions- og sportsaktiviteter. Den nye undersøgelse sætter f.eks. som noget nyt fokus på danskernes holdninger til, hvorfor de deltager i sport og motion.

Samarbejdspartnere

Undersøgelsen gennemføres med økonomisk støtte fra foreløbig Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Danmarks Idræts-Forbund, Lokale- og Anlægsfonden og Dansk Firmaidrætsforbund. 

SFI Survey står for indsamling af data, mens Idan i de kommende år vil stå for analyse og formidling af resultater samt idrætspolitiske perspektiveringer. Undersøgelsen er et væsentligt redskab for bl.a. idrætsorganisationer, kommuner og foreninger i forhold til at udvikle strategier, politiske tiltag og rammer for at understøtte befolkningens mulighed for at dyrke sport og motion. ”Solid viden om tendenserne i danskernes motions- og sportsvaner er et helt afgørende kompas for alle de organisationer, frivillige og myndigheder, der arbejder med at indrette faciliteter og organisere idrætstilbud til danskerne. Derfor håber vi, at få en høj svarprocent på undersøgelsen, såvel fra folk, der dyrker idræt, som fra folk, der har valgt idræt fra i hverdagen,” siger direktør Henrik H. Brandt fra Idrættens Analyseinstitut. Den nye undersøgelse bliver nummer otte i rækken af større, landsdækkende undersøgelser af danskernes motions- og sportsvaner. Siden 1964 har Socialforskningsinstituttet med ujævne mellemrum stået for at gennemføre undersøgelser af befolkningens kultur- og fritidsvaner, hvor sport og motion har udgjort en lille del af den samlede undersøgelse. Den særskilte analyse på motions- og sportsområdet skal sikre regelmæssighed og forankring af undersøgelserne.

Projektansvarliger

Ph.d.-stipendendiat og analytiker Maja Pilgaard og analytiker Trygve Buch Laub, tlf. 3266 1036, er ansvarlige for analyserne af danskernes motions- og sportsvaner 2011. 

For yderligere oplysninger om projektet kontakt direktør Henrik H. Brandt.