Idan Artikel 18.04.2007

Datasæt for forskere og studerende

Dansk Data Arkiv gør opmærksom på muligheden for at foretage opfølgende analyser og forskning i en række idrætsrelaterede datasæt.

Skrevet af: Redaktionen

Dansk Data Arkiv indsamler, opbevarer og udleverer forskningsdata fra de samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, så datamaterialet kan genanvendes til opfølgende undersøgelser og sekundære analyser.

Arkivet gør hermed opmærksom på, at man p.t. har en række idrætsrelaterede datasæt af relevans for idrætsforskere og –studerende. Man kan søge efter datasæt på Dansk Data Arkivs hjemmeside.

Blandt de tilgængelige, idrætsrelaterede datasæt er følgende:

 • DDA-12255: Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 Kræver skriftlig tilladelse fra donor / Data gjort fuldt analyseklar af DDA
 • DDA-16443: Børn og unges idrætsdeltagelse i København, 2003 DDA-Kræver skriftlig tilladelse fra donor / Data gjort fuldt analyseklar af DDA
 • DDA-12157: Børns fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 Kræver skriftlig tilladelse fra donor / Data gjort fuldt analyseklar af DDA
 • DDA-00196: Børns fritidsvaner og kulturelle interesser, 1978 Fri adgang - ikke kommerciel brug / Data gjort fuldt analyseklar af DDA
 • DDA-07296: Den frivillige sektors forandring inden for idrætten, 1997 Kræver skriftlig tilladelse fra donor / Data gjort fuldt analyseklar af DDA
 • DDA-05305: Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger 1989: Foreninger Publikation kræver skriftlig tilladelse / Data gjort fuldt analyseklar af DDA
 • DDA-01571: Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger 1989: Ledere Publikation kræver skriftlig tilladelse / Data gjort fuldt analyseklar af DDA
 • DDA-00695: Idræt og de unges fysiske profil og identitetsdannelse 1983-85 Fri adgang - ikke kommerciel brug / Data modtaget, men ikke kontrolleret
 • DDA-07297: Idræt, motion og hverdagsliv, 1998: Voksenundersøgelsen Kræver skriftlig tilladelse fra donor / Ved at blive gjort analyseklar
 • DDA-07298: Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever Kræver skriftlig tilladelse fra donor / Data gjort fuldt analyseklar af DDA
 • DDA-15563: Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 9. klasse skoleelever Kræver skriftlig tilladelse fra donor / Data gjort fuldt analyseklar af DDA
 • DDA-02136: Kommunal aktivering, evaluering af forsøgspuljen, 1995 Kræver skriftlig tilladelse fra donor / Data gjort analyseklar af Primærundersøger
 • DDA-18142: Ung idræt - kostdel, baseline 1983 Kræver skriftlig tilladelse fra donor / Data modtaget, men ikke kontrolleret
 • DDA-19643: Ung idræt - kostdel, follow-up 2005 Kræver skriftlig tilladelse fra donor / Data er konverteret og kontrolleret
 • DDA-17384: Ungdom og idræt - landsdækkende udvalg, 1985-86 Publikation kræver skriftlig tilladelse / Data gjort fuldt analyseklar af DDA
 • DDA-12158: Unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 Kræver skriftlig tilladelse fra donor / Data gjort fuldt analyseklar af DDA