Idan Artikel 07.03.2012

Debat om idræt som redskab

Konsekvenserne af idrættens stigende inddragelse i at fremme sundhed, økonomisk vækst eller særlige gruppers idrætsdeltagelse kommer til debat på konferencen ’Idrættens største udfordringer II’.

Skrevet af: Redaktionen

Under pres fra stigende forventninger til idrættens potentiale som redskab til at fremme særlige formål og fra nye aktører som den kommercielle fitnessbranche eller private event- eller projektmagere har idrættens hovedorganisationer næsten alle ændret deres strategier i de senere år.

Foreningslivet og idrættens kulturelle egenværdi står mindre centralt på den idrætspolitiske dagsorden end for få år siden, mens idrætsorganisationerne til gengæld vedkender sig behovet for at tilpasse deres tilbud efter samfundets prioriteringer og nye målgrupper, som foreningslivet hidtil ikke har formået at tiltrække.

Men hvad er egentlig konsekvenserne af dette skifte bort fra traditionelle foreningsværdier til mere målrettede indsatser som det eksempelvis kommer til udtryk i DGI-gymnastikkens navneskifte til Gymnastik & Fitness?

Dur idræt for idrættens egen skyld ikke mere?

Hvorfor bruger samfundet fortsat langt de fleste midler til idrætsformål på idrætsorganisationerne og faciliteter til den foreningsorganiserede idræt, hvis andre organiseringsformer dybest set har større vækst og klarer sig fortræffeligt uden massive offentlige subsidier? Hvordan kan man fortsat begrunde store satsninger på eliteidræt, store arenaer og events, hvis investeringerne dybest set ikke har nogen særlig effekt for folkesundheden eller nogen særlig samfundsøkonomisk effekt, men blot er idræt for idrættens egen skyld?

Nogle af disse påtrængende spørgsmål til den aktuelle udvikling i idrætssektoren kommer i hovedsædet på konferencen ’Idrættens største udfordringer II’ i Vejen Idrætscenter, den 30.-31. maj. En meget bred palet af inviterede oplægsholdere fra idrætsorganisationer, forskningsverdenen, den kommercielle sektor og kommuner får lejlighed til at bidrage til debatten, der ikke kun raser i Danmark, men i høj grad også i Sverige og Norge, hvor den organiserede idræts tab af markedsandele er endnu større end i Danmark. Også dette forhold belyses og debatteres på konferencen.

Fokus på produktudvikling

Konferencens andet gennemgående hovedspor ’Idrættens brændende platforme’ handler om mange af de konkrete udviklingsprojekter og nye tiltag, som såvel foreningslivet som kommercielle udbydere har sat i værk i de senere år netop som konsekvens af de senere års store forskydninger i idrætsvaner og markedsandele mellem forskellige udbydere af idræt.

Hovedsporet ser blandt andet på de traditionelle holdidrætters udviklingsmuligheder i en stadig mere individualiseret idrætsverden med fokus på øget fleksibilitet og bedre tilgængelighed til faciliteter og idrætsudøvelse for den enkelte og på de stigende krav til bedre drift af faciliteter og for nytænkning af forskellige idrætsgrenes tilbud til nye målgrupper.

Et tredje parallelspor den 31. maj behandler naturens stigende rolle som idrætsarena. Er naturen først og fremmest en populær ramme for de selvorganiserede idrætsudøvere – eller ligger fremtidens største ubrugte potentiale for kommuner, foreninger og idrætsorganisationer snarere i at skabe mere idræt og fysisk aktivitet i Danmark via i en innovativ brug af naturen som arena for events og sociale aktiviteter, lyder hovedspørgsmålet for dette spor.

Deltagerne på konferencen kan frit vælge mellem de forskellige sessioner.

Læs hele det detaljerede program og nærmere oplysninger om ’Idrættens største udfordringer II’ på konferencens hovedside.