Idan Artikel 01.11.2005

Debat om puljer og signalpolitik

Regeringens mange puljer til særlige idrætsformål bør følges op af større sammenhæng i idrætspolitikken på tværs af ministerier, mener DGI-formand Søren Møller.

Skrevet af: Redaktionen

Midt under en intern reformproces, som skal forvandle DGI’s nuværende 23 amtsforeninger til 15 landsdelsforeninger, uddybede formanden for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Søren Møller, i sin mundtlige beretning på DGI-årsmødet i Vingsted sin kritik af regeringens idrætspolitik.

Søren Møller henviste til kulturminister Brian Mikkelsens beslutning om at fjerne det såkaldte idrætspolitiske idéudviklingsprogram, IPIP, med en pulje på 20 mio. kr. om året straks ved den borgerlige regerings tiltrædelse.

Dengang gik DGI ikke ind i et forsvar for beslutningen. Ifølge Søren Møller, fordi DGI fandt tiden inde til større forankring af de mange erfaringer fra IPIP i den praktiske idrætspolitik. Men regeringen har siden lukningen af IPIP selv oprettet en lang række nye og mindre puljer, som administreres af forskellige ministerier:

  • Børn og bevægelse
  • Integrationsindsats i foreningslivet
  • Gang i ældre
  • Lettere adgang til idrætslivet for svært overvægtige børn
  • Forsøg med fritidspas for at introducere idrætsuvante børn og unge idrætslivet

”Det er jo de samme emner, som IPIP arbejdede med. Forskellen er, at dengang bad man nogle sagkyndige personer, herunder repræsentanter fra idrætsorganisationerne styre programmet og sørge for en fortløbende evaluering og formidling,” lød kritikken fra Søren Møller, der samtidig kritiserede beslutningen om at lave en kanon for eliteidræt og en idrætspris på 200.000 kr.

DGI foreslår på baggrund af alle puljerne oprettelsen af et idrætspolitisk program, der kan sikre sammenhæng og kvalitet i administration af puljerne og formidling af evalueringerne.

OL i folkesundhed

 DGI-formanden advarede mod at lade regeringens satsning på store internationale idrætsbegivenheder stjæle overskrifterne og prioriteringen fra satsningen på folkesundhed. Han anbefalede i stedet regeringen – på tværs af ministerier – at finde frem til en sammenhængende politik for børns leg og bevægelse og fysisk aktivitet. DGI tilbyder i den forbindelse at lave efteruddannelse for lærere, skoleledere og pædagoger.

Kulturminister Brian Mikkelsen (K) deltog kun i årsmødets åbning på grund af finanslovsforhandlinger. Han svarede i sin gæstetale kun indirekte på DGI-kritikken ved at rose mange af de resultater, som eksempelvis puljerne for børn og unge har ført til i form af spændende projekter. Samtidig fastholdt ministeren regeringens fokus på idrætspolitik og Kulturministeriets nye praksis med hvert år at aftale nogle særlige fokusområder i samspil med idrætsorganisationerne.

Fastholder fokusområder

”De idrætspolitiske udviklingsområder er også et udtryk for en forventning om, at de offentlige midler, der tilføres idrætten, skaber den fornødne udvikling, når vi i fællesskab stiller skarpt på udvalgte udfordringer,” sagde Brian Mikkelsen. 

Ministeren løftede samtidig sløret for en vision om at gøre Danmark til et center for forskning i antidoping. Sandsynligvis er der midler på vej til et større dansk initiativ på området.

Læs mere

 
 

Læs DGI’s reportage og dokumentation fra årsmødet her.Læs DGI-formand Søren Møllers mundtlige beretning her.Læs kulturminister Brian Mikkelsens gæstetale til DGI-årsmødet her. Læs om det lukkede idrætspolitiske idéprogram (IPIP) her.