Idan Artikel 08.07.2021

DIF vil gå mere offensivt til værks i international idrætspolitik

DIF lancerer en ny international strategi, som blandt andet lægger vægt på at bekæmpe matchfixing og korruption i sport og at fremme økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed ved tildelingen af værtskaber for internationale idrætsbegivenheder.

Kort efter at have fået ny formand lancerer Danmarks Idrætsforbund (DIF) nu en ny international strategi med tre mærkesager: Bekæmpelse af matchfixing, korruption og andre integritetsproblemer i sporten, at internationale idrætsevents i højere grad skaber bæredygtig og positiv udvikling i værtsbyer og -lande, og at flere mennesker i verden blive idrætsaktive.

Baseret på værdierne demokrati, åbenhed og ansvarlighed vil DIF nu være mere offensive i international idrætspolitik, for eksempel når det gælder tildeling af værtskaber til internationale idrætsbegivenheder.

”Vi vil gå proaktivt til værks med at fremme større økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed ved internationale idrætsevents. Det handler både om krav til overholdelse af menneskerettigheder og til økonomien bag arrangementerne. Vi er godt trætte af eksempler på nationer, der nærmest køber sig til værtskaber for egen vindings skyld,” siger DIF’s nyvalgte formand, Hans Natorp, i en pressemeddelelse.

Ambitionerne bliver uddybet i den internationale strategi, hvor DIF skriver, at de vil arbejde for, at menneskerettighedssituationen i et land skal indgå som et kriterie, når en nation søger om værtskab for en idrætsbegivenhed:

”Vi vil samarbejde med vores specialforbund om at sikre, at det samme sker i deres respektive europæiske og internationale forbund. Det er vigtigt for os, at alle danske idrætsledere på europæisk og internationalt niveau bliver klædt på til at rejse denne dagsorden i deres bestyrelsesarbejde.”

DIF vil tage ansvar for dansk idræt internationalt

Med sin internationale strategi ønsker DIF at tage ansvar for, hvordan dansk idræt agerer internationalt.

”Vi mener, at det er DIF, der skal lægge strategien og sætte sig for bordenden, da det er os selv og specialforbundene, der skal føre strategien ud i livet og skal stå til ansvar for den. Som idrættens hovedorganisation for både bredde- og eliteidræt synes vi, at det er naturligt, at det er os, der tager teten,” siger Hans Natorp.

Ifølge pressemeddelelsen vil DIF’s formand efter sommerferien lægge op til dialog med relevante aktører i civilsamfundet som for eksempel Amnesty International og Play the Game om, hvordan strategien kan føres ud i livet.

Ros til DIF for at hæve ambitionsniveauet

I Idrættens Analyseinstitut finder international chef og daglig leder af Play the Game, Jens Sejer Andersen, at DIF’s internationale strategi udtrykker et markant løft af forbundets internationale ambitioner. Han roser DIF for direkte at skrive, at ambitionerne hidtil ikke har været høje nok.

”Både kvantitativt og kvalitativt har DIF sat overliggeren meget højere for sig selv end tidligere, hvor man især satsede på at få danskere placeret på vigtige lederposter i de internationale forbund. Selv om den kampagne i sig selv har været vellykket, har den også vist sine begrænsninger i forhold til at få skabt større ændringer i den olympiske bevægelse,” siger Jens Sejer Andersen.

Han noterer sig også, at DIF nu officielt vil tilrettelægge sin politik efter tre kerneværdier: Demokrati, åbenhed og ansvarlighed.

”Det er værdier, der har styret vores arbejde i Play the Game gennem snart 25 år, og vi har ingen intentioner om at holde dem for os selv. Uden stærke alliancer når vi ingen vegne, og derfor er det særdeles glædeligt at DIF’s nye formand, Hans Natorp, indbyder til dialog med uafhængige NGO’er, Play the Game og andre aktører om, hvordan man bedst styrker de internationale forbunds forhold til menneskerettigheder og good governance.”

Med de klare værdipolitiske signaler har DIF også stillet sig selv en vanskelig opgave, mener Jens Sejer Andersen, for dansk idræts idealer mødes ikke kun med begejstring i den olympiske bevægelse.

Det viste sig blandt andet tidligere i juni 2021, da den afgående DIF-formand Niels Nygaard, led et klart nederlag i kampen om at blive formand for de Europæiske Olympiske Komitéer (EOC). I stedet for Nygaard og dennes reformprogram valgte EOC grækeren Spyros Capralos, selv om Capralos har været involveret i ulovligt salg af OL-billetter og er en omstridt idrætsleder i sit hjemland.

Et eksempel på de indbyggede spændinger i DIF’s strategi er ifølge Play the Game-chefen, når DIF lægger op til at begrænse centraliseringen af magten i den Internationale Olympiske Komité (IOC) samtidig med, at DIF vil køre en ny dansker i stilling som afløser for kronprins Frederik, der for nylig overraskende bebudede sin fratræden som IOC-medlem.”Til syvende og sidst skal en dansk kandidat godkendes af samme person, hvis magt man ønsker at begrænse, nemlig den tyske IOC-præsident Thomas Bach. Derfor er DIF ude i en vanskelig diplomatisk balancegang.”

”Virkeligheden er altings prøve, og DIF lægger fornuftigvis op til et langsigtet arbejde, som kræver, at de reformvenlige kræfter samles. Det bliver ikke let at skabe fremskridt i en meget konservativ verden, men vi må glæde os over, at DIF tager udfordringen på sig” siger Jens Sejer Andersen.

Læs lignende nyheder

Publikum fra Qatar
Idan Artikel 01.07.2021
Ministre vil presse internationale idrætsforbund til større gennemsigtighed
Håndboldkvinder fejrer sejr
Idan Kommentar 27.11.2023
Hvilke store sportsevents er de ‘rigtige’? Fem anbefalinger til det danske arbejde med store internationale sportsbegivenheder
Headset computer
Idan Artikel 28.08.2023
Idans idrætspolitiske podcast holder pause frem til april 2024
VM i cykling i Glasgow
Idan Artikel 07.08.2023
Ekspert: Dansk cykelsport kommer til at stå overfor et dilemma, når Abu Dhabi bliver værter for VM i cykling i 2028