Idan Artikel 26.04.2021

Domme for seksuel omgang med børn over 15 år skal fremgå af børneattester

Fremover vil det fremgå af de lovpligtige børneattester, hvis en træner tidligere er dømt efter den såkaldte skolelærerparagraf, der forbyder voksne at have seksuel omgang med unge under 18 år, som de har et betroet ansvar for.

Når den lokale tennisklub skal ansætte nye trænere og frivillige og i den forbindelse indhenter børneattester, som loven foreskriver det, vil det fremover også fremgå af børneattesten, hvis ansøgerne til trænertjansen tidligere er blevet dømt for at have et seksuelt ’lærer-elev-forhold’ til børn under 18 år.

Børneattesterne, der bruges til at holde folk med domme for krænkelser af mindreårige ude af foreningslivet, har indtil nu udelukkende omfattet overgreb mod børn under den seksuelle lavalder (15 år), men har ikke nævnt, hvis der har været brud på straffelovens § 223. Det er den såkaldte skolelærerparagraf, der forbyder voksne at have seksuel omgang med unge under 18 år, som de har et betroet ansvar for.

Men det bliver altså ændret nu, sådan at domme efter skolelærerparagraffen, hvor barnet er mellem 15 og 17 år, også fremgår af børneattesterne.

”På den måde kan man som både barn og forældre føle sig mere sikker, når man dyrker idræt. Det her er det første skridt, og regeringen arbejder videre med området, så vi kan få et endnu mere finmasket sikkerhedsnet,” siger kulturminister Joy Mogensen.

DIF er tilfredse med den nye lov

I Danmarks Idrætsforbund (DIF) har man længe ønsket og arbejdet for at få loven strammet, så den nye tilføjelse vækker glæde i organisationen.

”Lige siden børneattesterne blev indført i sin tid, har vi ønsket os, at skolelærerparagraffen også blev en del af børneattesterne. Vi har ved forskellige lejligheder forsøgt at få taget det op politisk, så at det er lykkedes nu, kan vi kun være meget tilfredse med,” siger Jan Darfelt, der er specialkonsulent i DIF.

Med denne tilføjelse er børneattesterne komplet i forhold til det, der står i straffeloven, forklarer Jan Darfelt, men understreger samtidig, at arbejdet med at sikre trygge rammer for børn og unge i idrætsforeningerne fortsætter.

Udenlandske trænere kan finde smuthuller

Der er nemlig stadig huller i systemet. For eksempel har udenlandske trænere, der tidligere er blevet dømt for seksuelle overgreb på mindreårige i andre lande, i princippet frit spil til at komme til Danmark og begå samme forbrydelse igen.

Det skyldes, at domme, der bliver afsagt i andre lande, ikke er mulige at få oplysninger om i Danmark.  Selvom idrætsforeningerne indhenter børneattester på den pågældende træner, vil en dom fra et andet land altså ikke fremgå af børneattesten.

”Vi har ikke mange eksempler på den type sager, men der ér eksempler på, at der er kommet folk ind i klubberne, som burde være udelukket fra at arbejde med børn og unge. Men idrætsforeningerne har ikke adgang til oplysningerne, og derfor er det svært at gardere sig 100 procent imod,” siger Jan Darfelt.

Men fra DIF’s side gør man, hvad man kan for at forhindre den slags sager og er derfor i løbende dialog med de nordiske lande for at undersøge, om der kan igangsættes yderligere initiativer.

Ændringen af børneattesten vil ske gennem en ændring af kriminalregisterbekendtgørelsen. Ændringen vil have effekt på alle områder, hvor attesten bruges, herunder kultur- og socialområdet.