Idan Artikel 13.09.2016

Erfaringer fra 'Fremtidens idræt i Grønland'

I sidste uge afholdt Grønlands Idrætsforbund den hidtil største idrætskonference i Grønland, hvor ideer til udviklingstiltag, faciliteter, vækst, aktivitetsudvikling og nye initiativer var på programmet.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Norden

I sidste uge afholdt Grønlands Idrætsforbund den hidtil største idrætskonference i Grønland.

Konferencens overordnede emne var fremtidens idræt, og mere end 130 deltagere og 30 oplægsholdere bidrog med ideer til udviklingstiltag, facilitetsudbygning, idrætsmæssig vækst, aktivitetsudvikling og nye initiativer.

En fællesnævner for alle ideerne var, at idræt for alle blev italesat som en grundlæggende forudsætning for arbejdet med at skabe og udvikle fremtidens idræt. Idrætten kan i sin natur favne alle, men som flere af konferencens oplægsholdere belyste, er det nødvendigt at arbejde målrettet og udviklingsorienteret med det for at få det til at ske.

Idræt for alle er breddeidræt – både konkurrence, spil og leg – og giver dertil associationer til begreber som fællesskab og sammenhold, hvilket under konferencen ofte blev knyttet til de forskellige oplæg og diskussioner om idrættens forskellige aspekter.

Det er nemlig gennem idræt – og måske særligt holdsport – muligt at indgå i vedvarende fællesskaber, danne nye relationer og udvide sit netværk og få mange positive oplevelser med sammenhold – det er at dele noget, der skaber glæde og livskvalitet. Det er med andre ord mental sundhed, der spiller sammen med idrættens bidrag til den fysiske sundhed.

Konferencen viste adskillige gange, at idræt er en mødeplads og et forum for mennesker, der vil styrkes som individer og fællesskab, blive bedre udøvere og få mange positive oplevelser – og for at alt dette skal kunne lade sig gøre, er samarbejde mellem idrættens aktører om de tidligere nævnte ideer og initiativer altafgørende.

Formand i Grønlands Idrætsforbund, Nuka Kleemann, udtaler dertil, ”at konferencen har været meget inspirerende og der ligger mange forskelligartede opgaver foran os i de kommende år”.

Grønlands Idrætsforbund har med konferencen Fremtidens idræt i Grønland fået mange erfaringer og meget ny viden, som fremadrettet kan bruges til at planlægge arbejdet med at skabe idræt for alle, og det synes særligt vigtigt at fokusere på at samle Grønlands aktører og deres respektive kræfter med henblik på udvikling og styrkelse af fremtidens idræt – hvor alle har mulighed for at være med.

Læs mere