Idan Artikel 25.10.2016

Et velfungerende system står bag den gode danske konkurrenceevne i international elitesport

Dansk eliteidræt klarer sig historisk godt, og bag succesen står et velfungerende dansk elitesportssystem. Det konkluderer forskere fra Idan i en ny artikel, der netop er publiceret i tidsskriftet ’Managing Sport and Leisure’.

Skrevet af: Redaktionen

Konkurrencen i international elitesport er stigende, og derfor er det nødvendigt at nationer udvikler støttesystemer, hvis de vil klare sig, viser international forskning.

Idrættens Analyseinstitut har gennem de senere år medvirket til nationale og internationale studier af dette spørgsmål, og i en ny artikel publiceret i tidsskriftet ’Managing Sport and Leisure’ samler forskere fra instituttet op på de resultater, der er frembragt i undersøgelserne.

Forfatterne bag artiklen, Rasmus K. Storm (Idan), Frederik Thomsen (Idan) og Klaus Nielsen (Birkbeck, Univeristy of London), kigger på udviklingen i de danske resultater og kobler dem med den udvikling, der er sket med Team Danmark i tiden siden institutionen blev oprettet i midten af 1980’erne til fremme af dansk eliteidræt.

Det sker dels gennem en resultatanalyse og dels gennem en gennemgang af den foreliggende litteratur på området.

Ifølge forfatterne er det kendetegnende, at det danske elitesportssystem, repræsenteret ved Team Danmark, har været en vigtig brik i den forbedrede konkurrenceevne, dansk eliteidræt oplever, og som foreløbigt kulminerede med 15 medaljer ved legene i Rio i 2016.

Forskerne bemærker, at på trods af stagnerende økonomisk input til Team Danmark er det således lykkedes at effektivisere indsatsen og forbedre resultaterne.

Med henblik på at fastholde og måske forbedre konkurrenceevnen peger forskerne på nogle områder, hvor det danske elitesystem kan blive endnu bedre.

Det er blandt andet områder, der i tidligere undersøgelser er blevet påpeget som svage i det danske system. F.eks. indsatsen i forhold til rekruttering og udvikling af trænere, forskning og innovation og faciliteter.

Spørgsmålet om hvordan Team Danmark kan øge sine indtægter berøres også, ligesom det drøftes, hvad det danske system kan lære andre små nationer vedrørende konkurrencedygtighed i international elitesport. 

Læs mere