Idan Artikel 23.11.2012

EU-midler i indsats mod match-fixing

Bekæmpelse af match-fixing har højest prioritet i EU-Kommissionens seneste uddeling af projektmidler til de såkaldte forberedende foranstaltninger, der skal være med til at udvikle EU’s politik på idrætsområdet.

Skrevet af: Stine Alvad

Kampen mod match-fixing har høj prioritet i EU, viser den netop offentliggjorte fordeling af midler til projekter under de såkaldte ’forberedende foranstaltninger’, på engelsk også kaldet ’preparatory acts’, rettet mod europæiske partnerskaber inden for sportsområdet. Mere end én million euro ud af knap 3,5 millioner euro fra EU-Kommissionens seneste sportsrelaterede uddeling af støtte er gået til projekter rettet mod at bekæmpe aftalt spil. I alt fem projekter inden for området har modtaget midler og repræsenterer en lang række interessenter inden for sport, herunder lotterier, ngo'er og uddannelsesinstitutioner. Blandt modtagerne er anti-korruptionsorganisationen Transparency International, som har indgået et samarbejde med sammenslutningen af professionelle europæiske fodboldligaer (EPFL) og den tyske bundesliga (DFL) om et projekt, der søger at opbygge et strategisk partnerskab mellem nationale ligaer og anti-korruptionsagenturer. Et andet projekt har til hensigt at tackle truslen om manipulerede kampe ved at mobilisere hele spektret af sportsaktører og samtidig integrere relevante offentlige myndigheder i det forebyggende arbejde. Dette projekt er koordineret af Institut de Relations Internationales et Stragétiques (IRIS) og er støttet af både SportAccord og flere lotterier, herunder den europæiske sammenslutning European Lotteries. Også to projekter med afsæt i spillerforeninger har modtaget støtte til deres kamp mod match-fixing med to forskellige projekter. Det ene er koordineret af de europæiske eliteidrætsudøveres sammenslutning, European Elite Athletes Association, og det andet er ledet af FIFPro, den internationale sammenslutning for professionelle fodboldspillere. Begge disse initiativer fokuserer på uddannelse som middel til at mindske risikoen for aftalt spil. Endelig har det internationale rugbyforbund også modtaget tilskud til deres projekt, som sigter mere koncentreret på kampen mod manipulerede kampe i rugby.

Andre finansieringsområder

Aftalt spil er ikke det eneste område der modtager støtte fra EU-Kommissionen i forbindelse med den forberedende foranstaltning ’europæisk partnerskab om sport’, der skal forberede fremtidige EU-initiativer på området. 

Tre andre områder er også i fokus, herunder har projekter til fremme af fysisk aktivitet blandt ældre og forslag til fremme af fysisk aktivitet på kommunalt plan også modtaget tilskud. Det sidste område er fælles breddeidrætslige konkurrencer på tværs af grænser, hvor syv initiativer har fået bevilget midler. I alt modtog EU-Kommissionen 76 ansøgninger hvoraf de 21 blev tildelt midler.