Idan Artikel 14.05.2012

EU sætter fokus på motionsdoping

Samarbejde på tværs af EU-landene og nationale anti-doping-kampagner rettet mod breddeidrætten skal hjælpe bekæmpelsen af motionsdoping i EU på vej.

Det Europæiske Råd i EU opfordrer sine medlemslande til at sætte større fokus på doping i breddeidrætten. På et møde den 10.-11. maj i Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport blev der argumenteret for, at der i modsætning til et velfunderet dopingsamarbejde i elitesporten, er en betydelig mangel på viden og samarbejde omkring motionsdoping. Derfor opfordrer Rådet EU’s medlemslande til at udvikle nationale anti-dopingkampagner og uddannelsesprogrammer, som sigter på breddeidrætten og på at forbedre samarbejdet mellem de offentlige myndigheder, sportsorganisationerne og fitnesssektoren samt at sørge for, at der er regler til stede, som muliggør efterforskning og sanktioner. I pressemeddelelsen foreslår det Europæiske Råd samtidig, at medlemslandende yder en ekstra indsats ved hjælp af vidensdeling og et tættere internationalt samarbejde mellem nationale og internationale myndigheder, som arbejder med doping i breddeidrætten. Rådet fremhæver derfor vigtigheden af, at medlemslandene bakker op om verdensdopingagenturet WADA’s samarbejde med Europol, Interpol, medicinalindustrien og andre relevante interessenter. En EU-startet anti-doping ekspertgruppe har fået til opgave at indsamle ’best practice’-eksempler vedrørende kampen mod motionsdoping med fokus på forebyggelse, uddannelse og kontrol. Målet er, at gruppen ved udgangen af 2013 kan præsentere en række anbefalinger til brug på både europæisk og nationalt niveau for, hvordan man kommer motionsdoping til livs.

 
 
Læs pressemeddelelsen fra Det Europæiske Råd