Idan Artikel 19.03.2013

EU vedtager resolution mod match-fixing og korruption i idrætten

Europa Parlamentet vedtog i sidste uge en resolution, der har til hensigt at komme match-fixing og korruption i idrætten til livs.

I resolutionen foreslår parlamentsmedlemmerne en stærkere og mere koordineret indsats blandt alle, der er involveret i kampen imod match-fixing, herunder idrætsorganisationerne, nationale politimyndigheder, retsinstanser og spiludbydere.

Som en del af den koordinerede indsats bliver de europæiske medlemslande i resolutionen opfordret til at indsætte match-fixing som en del af straffeloven for at sikre en harmonisering af reglerne på tværs af europæiske grænser, så personer, der deltager i match-fixing, kan blive straffet.

Endvidere foreslår resolutionen medlemslandene at styrke politisamarbejdet på tværs af grænser ved at oprette fælles efterforskningsenheder, styrke det retslige samarbejde og oprette særlige politienheder, der har til formål at identificere og bekæmpe match-fixing.

En mere åben deling af informationer, for eksempel vedrørende personer, der har været nævnt i forbindelse med match-fixing aktiviteter, skal også gøre det nemmere at bekæmpe nye ulovligheder.

For bedre at komme den organiserede kriminalitet til livs finder resolutionen det også vigtigt, at der bliver oprettet et tættere samarbejde med lande uden for Europa – specielt de lande i Asien, som er kendt for at være base for match-fixere.

Endelig peger resolutionen på idrætsorganisationernes eget ansvar for at oprette et etisk regelsæt for alle udøvere og ansatte og oprette disciplinærkomiteer, der kan håndtere sager i forhold til match-fixing. Idrætternes ledende organisationer blev endvidere opfordret til at sætte høje etiske standarder for, hvordan de ledes i det daglige.