Idan Artikel 02.01.2014

Evaluering af Play the Game 2013 offentliggjort

Trods tidspres og manglende medfinansiering fra udenlandske partnere konkluderer Play the Game, at det lykkedes at afholde ikke alene den største, men også den hidtil bedste Play the Game-konference til dato.

Play the Game og Idan har netop offentliggjort evalueringen af konferencen Play the Game 2013, der fandt sted den 28.-31. oktober i Aarhus. Med 346 deltagere og cirka 50 indskrevne gæster fra 40 lande og seks kontinenter opnåede Play the Game-konferencerne med 2013-konferencen for første gang et tilfredsstillende antal deltagere. 

Samtidig var der blandt deltagerne, som efterfølgende besvarede tilfredshedsundersøgelsen, en tilfredshedsprocent på 97, og Play the Game kan derfor kun betegne efterårets konference som en succes.

En lang række aktører fra den internationale idrætsscene takkede ja til Play the Games invitation til dialog. Herunder deltog og talte bl.a. lederen af EU’s Sports Unit, kommunikationschefen for de lokale arrangører af fodbold-VM i 2014, FIFA’s kommunikationschef og chefen for INTERPOLs anti-matchfixingprogram. Endvidere var kvaliteten af oplæggene fra både indbudte talere og talere, der var udvalgt efter at have indsendt abstracts, højere end nogensinde.

På den negative side lykkedes det denne gang ikke at forbedre kønsbalancen trods løbende opmærksomhed om behovet for et større antal kvindelige talere i hele forberedelsesperioden.

I forhold til fremtiden står det klart, at Play the Game i højere grad end nogensinde før står over for den udfordring at fungere som et forum for konstruktiv debat og udvikling af løsningsforslag til udfordringerne i international idræt uden at svække den kritiske nerve. 

Play the Games stigende officielle anerkendelse og medvirken i diverse rådgivende fora må til stadighed gå hånd i hånd med aktivt at opsøge informationer og synspunkter, der belyser og udfordrer idrættens sande tilstand, uanset om det kommer på tværs af de etablerede holdninger, herunder Play the Games egne.

Evalueringen af konferencen er udarbejdet af Play the Game og er baseret på en anonym online spørgeskemaundersøgelse (Idan-ansatte og -bestyrelse er sorteret fra), kommentarer og emails fra talere og konferencedeltagere, samt en søgning efter medieklip i internationale mediedatabaser og på internettet.

Mere om Play the Game 2013

 
 
Besøg Play the Game 2013-konferencehjemmesiden, hvor det bl.a. er muligt at streame sessioner fra konferencen og hente præsentationer fra talere