Idan Artikel 21.06.2018

Fagligheden er øget i idrætsfaget i skolen

Flere idrætslærere har fokus på Fælles Mål, og der nu er mere variation i idrætsundervisningen, ligesom flere lærere oplever, at fagets status og opbakning er steget. Det viser den nye rapport ’Status på IdrætsFaget 2018’.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Børn og unge

Fagligheden i idrætsfaget i skolen har fået et løft, som nu afspejler sig rapporten ’Status på IdrætsFaget 2018’.

Rapporten er lavet af UC Syd i samarbejde med Dansk Skoleidræt, og den beskriver idrætsfaget anno 2018 og fagets udvikling siden den seneste rapport fra 2011.

Blandt resultaterne er, at der er et stort fokus på Fælles Mål i undervisningen: Ni ud af ti idrætslærere bruger Fælles Mål i høj eller nogen grad i planlægningen af undervisningen. Størstedelen af lærerne i udskolingen positive over for idrætsprøven, der blev indført med folkeskolereformen.

Idrætsundervisningen er blevet mere varieret og indeholder nu flere forskellige former for idræt, hvor boldspil tidligere var meget fremherskende, viser undersøgelsen. Der er også et større fokus på at udvikle elevernes teoretiske færdigheder og kompetencer. En større andel af lærerne end i 2011 oplever en bedre opbakning til faget.

Undersøgelsen viser dog også, at lærerne oplever et behov for efteruddannelse, og at de synes, at faciliteterne er for dårlige. Færre lærere i udskolingen laver målsætninger for den enkelte elev og målsætninger for klassen.

Læs mere

 
Læs Dansk Skoleidræts artikel 'Få status på idrætsfaget anno 2018'