Idan Artikel 18.02.2019

FIIBL skal udvikle inkluderende idrætsundervisning

Hvordan tilrettelægges en inkluderende idrætsundervisning i skolen, som imødekommer elever med fysiske og psykiske handicaps? FIIBL har fået 1,2 mio. kr. fra Undervisningsministeriet til at udvikle løsninger.

Skrevet af: Jonna Toft

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) sætter nu ekstra fokus på, hvordan idrætslærere kan tilrettelægge og organisere inkluderende idrætsundervisning, der imødekommer elever med fysiske og psykiske handicaps.

Undervisningsministeriet har støttet FIIBL’s projekt ’Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen’ med 1,2 mio. kr. Pengene vil blandt andet blive brugt til at udvikle en række didaktiske og specialpædagogiske løsninger og værktøjer, som understøtter og udvikler den praksis, der allerede foregår i idrætshaller og gymnastiksale.

For idrætslærere kan det være udfordrende at skabe en undervisning, hvor elever med særlige behov imødekommes og inkluderes. Det kan være svært at tilpasse og differentiere aktiviteter, så alle kan være med. Konsekvensen kan være, at elever med forskellige typer handicaps ikke indgår i fællesskabet om aktiviteterne.

Det er den udfordring, som FIIBL og en række partnere tager fat på det næste halve år, skriver FIIBL på sin hjemmeside.

Projektet løber frem til august 2019. Alle materialer og værktøjer, der udgår fra projektet, vil være klar til idrætslærerne næste skoleår.

Materialer og vejledninger udvikles i et samarbejde mellem Handicapidrættens Videnscenter, Parasport Danmark, UC Nordjylland, KOSMOS/UCSYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Institut for Idræt og Biomekanik på SDU samt en række idrætslærere og skoler.

Læs mere