Idan Artikel 06.09.2018

Firmaidrætsforbundet vil styrke lokal firmaidræt og organisere kollegamotion

DFIF har vedtaget en ny strategi om at styrke fællesskab og frivillighed og lave flere aktiviteter. To særlige indsatsområder vægtes: Den lokale idræt i firmaidrætsforeninger og den mere uorganiserede kollegamotion, som DFIF betragter som et medlemspotentiale.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Motion

Dansk Firmaidrætsforbunds strategi for arbejdet frem mod år 2022 er nu vedtaget, efter at der var ekstraordinært repræsentantskabsmøde sidst i august. Her blev strategien vedtaget med et overvældede flertal.

’Et sjovere Danmark i bevægelse’, som strategien hedder, sætter tre pejlemærker for arbejdet: Fællesskab, frivillighed og flere aktiviteter.

Her ud over retter strategien sig mod to indsatsområder: At styrke arbejdet i de lokale firmaidrætsforeninger og at styrke ’Kollegamotion’ på flere arbejdspladser - altså motion, der drives af lokale ildsjæle, men ikke foregår i en firmaidrætsforening.

Tættere bånd til arbejdspladser med kollegamotion, der ikke er organiseret i DFIF, kan være med til at skabe lokal medlemsvækst, ved at man registrerer det store medlemspotentiale, der allerede nu dyrker firmaidræt, forklarer formand Peder Bisgaard på DFIF’s hjemmeside.

I strategien skriver DFIF:

”Arbejdspladsernes ildsjæle er også vores ildsjæle. Der er mange indgangsdøre til organiseringen af kollegamotion på arbejdspladsen - og vi skaber fleksible muligheder uanset, om kollegamotionen er forankret i arbejdspladsens idrætsforening, hos en særlig medarbejdergruppe, i HR-afdelingen eller gennem engagerede frivillige.”

Læs mere