Idan Artikel 29.09.2010

Flere ældre dyrker idræt under DIF

De seneste medlemstal fra Danmarks Idræts-Forbund viser, at markant flere ældre over 60 år dyrker foreningsidræt end tidligere – tilsyneladende på bekostning af de voksne medlemmer mellem 25 og 60 år.

De ældre dyrker foreningsidræt i DIF-regi som aldrig før. Det viser den seneste medlemsopgørelse fra Danmarks Idræts-Forbund, som viser, at hele 12.930 flere ældre over 60 år er medlem af en idrætsforening i dag sammenlignet med 2009. Med over 211.000 medlemmer bidrager seniorerne dermed mere til det samlede medlemstal, der i 2010 endte på 1.643.043 medlemmer – et marginalt fald på 0,2 pct. i forhold til 2009. Udviklingen i antallet af ældre medlemmer er ikke en enestående hændelse. I de foregående to år steg antallet af ældre medlemmer med henholdsvis 13.080 og 9.610. Den klart største idræt blandt de ældre er golf, som har 51.765 aktive spillere, hvilket svarer til over en tredjedel af alle +60-årige under DIF. Et nærmere kig på dette års fremgang blandt ældre viser, at det specielt er netop golf sammen med sejlads, som har oplevet størst stigning i antallet af ældre. Til sammen har de to forbundet oplevet en medlemsfremgang på 4.694 blandt ældre, hvilket udgør 36 pct. af den samlede stigning for aldersgruppen. Stigningen i andelen af de ældste medlemmer modsvares dog af et næsten lige så stort fald blandt voksne fra 25 til 60 år. Dansk Golf Union har mistet 2.185 voksne spillere, hvilket betyder, at en markant medlemsfremgang blandt de ældre med hele 3.240 flere spillere ikke fører til en markant medlemsstigning samlet set. Tværtimod synes medlemsfremgang inden for golf at være stagneret, da forbundet total set kun har fået tilgang af 700 flere spillere i 2010 sammenlignet med 2009. Dermed kan være slut med golfens massive fremgang, der fra 2000 til 2010 fik unionens medlemstal til at vokse fra 91.647 til 150.209 medlemmer tallet være årlige stigninger på 5.000-6.000 medlemmer.

Voksenmedlemmer falder fra

Det er ikke kun inden for sejlads og golf, at voksenmedlemmerne falder fra, og total set har specialforbundene under Danmarks Idræts-Forbund mistet 11.053 voksenmedlemmer siden sidste år. En tendens, som DIF har oplevet flere år i streg.

Blandt andet på den baggrund har DIF i samarbejde med Dansk Golf Union og Dansk Svømmeunion netop har søsat to projekter, som har til formål at forøge antallet af voksenmedlemmer i foreningslivet. Tanken i projekterne er, at tendensen med medlemsfrafald skal vendes ved at udvikle fleksible medlemskaber og udarbejde nye tiltag, som er målrettet voksengruppen. Målet i begge forbund er at skabe 15.000 nye voksenmedlemmer i 2013.

Tennis kan melde om medlemsfremgang

For blot anden gang siden 1992 kan Dansk Tennis Forbund melde om medlemsfremgang, da forbundet har fået 1.445 flere medlemmer. Dermed er et af de mest vedvarende medlemsfald inden for dansk idræt stoppet. 

Netop det massive medlemsfrafald hos Dansk Tennis Forbund var en af årsagerne til, at forbundet i det forløbne år fik udarbejdet en medlemsundersøgelse hos Idrættens Analyseinstitut, som bl.a. belyste årsagerne til medlemsfrafaldet med fokus lagt på de voksne motionister. Årets medlemsfremgang bunder dog i en anden gruppe, nemlig de mindre børn. Forbundet har således fået 1.236 flere spillere under 12 år sammenlignet med 2009. Fremtiden vil vise, om denne tendens, som måske kan være forstærket af Caroline Wozniackis kraftige medieeksponering, fortsætter. Modsat Dansk Tennis Forbund fortsætter den anden store ketsjersport, badminton, den negative tendens. Dansk Badminton Forbund har i dag 96.081 aktive spillere, hvilket er 32.216 færre spillere end i 2002. Tilbagegangen fra 2009 til 2010 lyder på 4.116 spillere, hvoraf hele 3.702 skal findes i den føromtalte voksengruppe. En anden traditionel dansk sport, som har det svært, er håndbold. Siden 2005 er antallet af håndboldspillere i Dansk Håndbold Forbund faldet fra 132.699 til 117.837 spillere med en mindre fremgang fra 2008 til 2009 på 2.938 spillere. 2008 var netop året, hvor det danske herrelandshold vandt Europamesterskaberne i Norge, men medlemstilgangen fra dengang er nu forsvundet.

Fodbold og Foreningsfitness vinder frem

Faldet inden for visse forbund modsvares ikke overraskende af stigning i andre. 

Isoleret set findes den største medlemsmæssige fremgang hos Dansk Boldspil-Union, som også kan fremvise det største medlemstal blandt specialforbundene på 321.187. Det er femte år i træk, at Dansk Boldspil-Union kan fremvise en medlemsstigning, og i år er den på hele 7.513 medlemmer, hvilket hovedsageligt skyldes, at aldersgruppen for børn under 12 år er steget med 5.336 spillere. Inden for fitnessverden er det interessant at bemærke, at samarbejdet om Foreningsfitness mellem DIF og DGI vinder stærkt frem. Procentmæssigt kan Foreningsfitness fremvise en imponerende medlemsfremgang med en stigning på 210 pct. i forhold til 2009-tal. Foreningsfitness har i dag 5.402 aktive medlemmer under DIF-foreninger, og medlemsfremgangen er især hentet i aldersgruppen 25-60 år. 

Oversigt over medlemstal for de ti største forbund under Danmarks Idrætsforbund i 2009 og 2010

 

Forbund

2010

2009

Forskel

1

Dansk Boldspil-Union

321.187

313.674

7.513

2

Dansk Golf Union

150.209

149.509

700

3

Dansk Svømmeunion

125.875

124.366

1.509

4

Dansk Håndbold Forbund

117.837

121.953

-4.116

5

Dansk Gymnastik Forbund

112.504

112.251

253

6

Danmarks Badminton Forbund

96.081

100.508

-4.427

7

Dansk Ride Forbund

74.587

78.508

-3.921

8

Dansk Arbejderidrætsforbund

70.476

74.525

-4.049

9

Dansk Tennis Forbund

61.325

59.880

1.445

10

Dansk Sejlunion

58.955

59.348

-393