Idan Artikel 04.01.2017

Flere børn dyrker kommerciel idræt

Siden 2011 er der sket en fordobling i andelen af børn, der dyrker idræt i private eller kommercielle centre. Styrketræning er den mest populære aktivitet på tværs af alle børn, og særligt blandt teenagerne er styrketræning en favorit.

Skrevet af: Anna Rex Wittig

For de kommercielle og private aktører er der i løbet af de sidste fem år sket en fremgang i andelen af de yngste udøvere på 7-15 år. Især styrketræning er blevet en populær aktivitet, hvor teenagerne står for en markant stigning i andelen, der styrketræner i 2016.

Det viser et nyt notat ’Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud’, som beskriver danskernes fitnessvaner med udgangspunkt i undersøgelsen af danskernes motions- og sportsvaner, som Idrættens Analyseinstitut lavede i starten af 2016.

I 2011 angav 9 pct. af alle børn i alderen 7-15 år, at de dyrkede idræt i et privat eller kommercielt center. I år viser opgørelsen, at tallet er mere end fordoblet og steget til 22 pct., og det gælder især blandt de 13-15-årige, hvor udviklingen er gået fra 12 pct. til 26 pct. 

Figur 1: Udvikling i andel aktive børn i alderen 7-15 år i private eller kommercielle centre 

”Vi ser en markant øget tilstrømning til private eller kommercielle centre – især blandt de yngste teenagere. Det bunder sandsynligvis i, at mange prioriterer fleksibilitet i deres idrætsdeltagelse, hvilket man i større grad finder i fitnesscentre end i foreninger. Samtidig kan der være en inspirationseffekt fra de lidt ældre teenagere, som i de foregående år i høj grad har taget privat og kommercielt organiseret idræt til sig,” siger Trygve Laub Asserhøj, analytiker hos Idrættens Analyseinstitut og forfatter til notatet om danskernes fitnessvaner.

Styrketræning er populært blandt børn

Især aktiviteten styrketræning vinder tilslutning blandt børnene. 4 pct. af de 7-15-årige angiver at styrketræne, og det er den enkeltaktivitet, som flest børn angiver at dyrke i private og kommercielle centre, måske lidt overraskende efterfulgt af trampolin (4 pct.).

Og tilslutningen er stigende. Hvor det blot var 2 pct. af de 13-15-årige, der styrketrænede i 2011, var der i den nyeste undersøgelse fra 2016 tale om knapt 11 pct. Figur 2: Udvikling i andel af aktive børn i alderen 7-15 år, der styrketræner i private og kommercielle centre

”Styrketræning kan jo være mange forskellige ting, men for mange af de unge aktive handler det sandsynligvis om at få effektiv træning og præge sin krop i en retning, man godt kunne tænke sig,” siger Trygve Laub Asserhøj.

Aktiviteter i private eller kommercielle centre dækker både over aktiviteter, der foregår i fitnesscentre, men drejer sig også om dans og ridning, som ofte foregår i private skoler eller centre.

Men ser man på de forskelle aldersgrupper, er der forskel på de mest populære aktiviteter i privat eller kommercielt regi. Mens styrketræning udgør (11 pct.) blandt de 13-15-årige, er trampolin den mest populære aktivitet for de 7-9-årige (4 pct.), og dans er den største aktivitet i privat/kommercielt regi i mellemgruppen af 10-12-årige (3 pct.). 

Figur 3: De største aktiviteter for børn i private og kommercielle centre fordelt på alder

Tallene er afrundet til nærmeste hele tal.

Kommercielle idrætstilbud supplerer foreningslivet

Selvom der blandt børnene er sket en klar stigning i andelen af aktiviteter, der er organiseret i privat eller kommercielt regi, står de private og kommercielle aktører stadig for en relativt lille del af børnenes motions- og sportsaktiviteter i det store billede. For størstedelen af børnenes aktiviteter foregår stadig i forening (86 pct.) eller på egen hånd (47 pct.).

Undersøgelsen viser også, at 37 pct. af de adspurgte børn udelukkende dyrker deres aktiviteter i foreningsregi, efterfulgt af en kombination af foreningsidræt og idræt organiseret på egen hånd (31 pct.). Det er kun en lille del af børnene, som udelukkende dyrker deres aktiviteter i privat regi (2 pct.).

”Med de nyeste tal på udviklingen ser vi en tendens til, at især børnene mellem 13 og 15 år prøver kommercielle tilbud af og bruger dem ofte som supplement til den foreningsidræt, som næsten alle danske børn og unge er en del af. De kommercielle aktørers fortsatte fremgang kan være en udfordring for foreningerne, men de er også med til at bibeholde en fysisk aktiv hverdag i en aldersgruppe, som måske ellers ville være helt stoppet med at dyrke idræt,” siger Trygve Laub Asserhøj.

Download udgivelserne

Mand på mountainbike. Foto: Claus Hilmar
Idan Udgivelse september 2016
Danskernes motions- og sportsvaner 2016
Ben på løbebånd. Foto: Colourbox
Idan Udgivelse januar 2017
Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner