Idan Artikel 25.06.2007

Forum for Idræt Historie & Samfund

Forum for Idræt Historie og Samfund har midlertidig plads på Idan.dk.

Skrevet af: Redaktionen

Foreningen Forum for Idræt Historie & Samfund har eksisteret siden 1985. Indtil en navneforandring i 2007 var foreningen kendt under navnet Dansk idrætshistorisk forening – krop og kultur.

Foreningen har stået centralt i formidlingen af dansk historisk, sociologisk og kulturanalytisk idrætsforskning i næsten 25 år. Foreningen samler forskere, studerende og alment interesserede omkring udforskningen af idrættens fascinerende verden.

Forum for Idræt, Historie og Samfund har til formål at udbrede viden om sammenhænge mellem idrætten, kroppen og samfundet. Et væsentligt element i arbejdet på at leve op til denne målsætning er, at foreningen søger at etablere sig som et aktivt forum for samarbejde og formidling af humanistisk samfundsvidenskabelig forskning og debat om idræt.

Med navneskiftet i 2007 signalerer foreningen en større faglig bredde, ligesom foreningens målsætninger tilpasses de forsknings- og formidlingsmæssige ændringer, der er sket siden starten af 1985.

Foreningen Forum for Idræt, Historie og Samfund forventer at lancere en ny hjemmeside i september 2008.

Kontakt vedrørende foreningens aktiviteter og Idrætshistorisk årbog bedes rettet til foreningens bestyrelsesformand, Anne Lykke Poulsen, Københavns Universitet, e-mail: apoulsen@ifi.ku.dk