Idan Artikel 04.02.2021

Forum for Idræt søger artikler om coronas betydning for idrætslivet

Tidsskrift udgiver tema-nummer om corona og idræt, hvor alle med faglig indsigt kan bidrage med artikler om den effekt, coronanedlukningen har haft på det danske idrætsliv.

Skrevet af: Kirsten Sparre

Det danske tidsskrift ’Forum for Idræt’ inviterer nu forskere, studerende og andre, der beskæftiger sig med idræt i praksis, til at skrive en artikel eller et essay om, hvordan corona har påvirket idrætslivet i Danmark. Teksterne bliver offentliggjort i et temanummer om corona og idræt på tidsskriftets hjemmeside.

Tidsskriftet ’Forum for Idræt’ publicerer viden og forskning om idræt, bevægelse og sport inden for det historiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Udover videnskabelige artikler bringer tidsskriftet også essays, kronikker og faglige artikler, og i år bliver temaet for teksterne altså corona og idræt.

Redaktørerne er interesserede i artikler, der belyser de forskellige effekter af og erfaringer med corona, eller artikler, der bidrager med nye erkendelser om idræt og bevægelse i lyset af de ekstraordinære betingelser for at dyrke idræt og bevæge kroppen, der har præget tiden med corona.

Det kan for eksempel handle om idrætsundervisning, foreningsidræt, kommercielle idrætudbyderes muligheder for at drive forretning, hvorvidt coronarestriktionerne har lært flere at dyrke idræt på egen hånd eller et helt andet emne inden for en bred forståelse af idræt.

Forslag til artikler i form af et kort abstract skal sendes til redaktionen senest 1. marts 2021. Alle artikler, der får grønt lys, kommer igennem en redaktionel proces, før de bliver offentliggjort på hjemmesiden, og hvis der er tale om en videnskabelig artikel vil den blive vurderet af to eksterne fagfæller.

Redaktørerne for temanummeret er professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet og docent Jens-Ole Jensen fra Via University College.

Læs mere om temanummeret på ’Forum for Idræt’s hjemmeside