Idan Artikel 15.01.2006

Fremtidens lokale idrætspolitik

Idrættens Analyseinstitut afholder den 20.-21. april på Odense Stadion en konference om brændpunkter i fremtidens lokale idrætspolitik.

Skrevet af: Redaktionen

Idrættens Analyseinstitut afholder den 20.-21. april på Odense Stadion en konference om brændpunkter i fremtidens idrætspolitik. Konferencen henvender sig blandt andet til forvaltninger og lokalpolitikere i de kommuner og regioner, som har brug for indsigt og inspiration til tilrettelæggelsen af fremtidens idrætspolitik. Konferencen vil desuden være relevant for idrætsorganisationer og klubber  med partnerskaber eller planer om at indgå partnerskaber om målrettede projekter med offentlige myndigheder inden for sundhed, elite, events osv.

På konferencen vil Idan blandt andet offentliggøre en helt ny undersøgelse af den kommercielle fitness-sektor og lægge op til debat om den kommercielle sektors og idrætsforeningernes potentiale i partnerskaber om fysisk aktivitet og sundhed. Konferencen vil blive opdelt i to spor, hvor det ene spor handler om forebyggelse og sociale indsatser, mens det andet spor handler om faciliteter og partnerskaber om events og eliteidræt.

På konferencen præsenterer Idan sammen med Center for Idræt Sundhed og Civilsamfund en status på frivillighed, befolkningens idrætsdeltagelse og lovgivning på idrætsområdet, lige som der vil være masser af konkret inspiration og konkrete erfaringer om fremtidens faciliteter og samarbejdsprojekter om eksempelvis integration og fysisk aktivitet.

Konferencen løber fra torsdag morgen den 20. april til fredag middag den 21. april. Programmet offentliggøres ultimo april på www.idan.dk samt i nyhedsbrevet Overblik.