Idan Artikel 18.01.2010

Frivilligt arbejde skal på eksamensbeviset

Det skal nu være muligt at få frivilligt arbejde anerkendt i forbindelse med en ungdomsuddannelse.

Et nyt initiativ gør, at frivilligt arbejde kan indgå som en del af eksamensbevist for elever på landets ungdomsuddannelser. Elever som arbejder frivilligt i deres fritid som eksempelvis fodboldtræner, spejderleder eller lektiehjælper, får således nu mulighed for at få anerkendt indsatsen i deres uddannelsesforløb. Bag initiativer står indenrigs- og socialminister Karen Ellemann og undervisningsminister Bertel Haarder, som med initiativet ønsker at tilbyde alle elever på landets ungdomsuddannelser et forløb på mindst 20 timers frivilligt arbejde.

Håber på bedre rekruttering

I DGI hilser man ordningen velkommen, da den er et anerkendende stempel for organisationens mange unge frivillige. ”I DGI håber vi, at initiativet vil gøre det nemmere for foreningerne at rekruttere unge og få fat i nye folk,” siger formanden for DGIs uddannelsesforum Lars Mandrup. 

Det overordnede mål med ordningen er, at få flere unge til at arbejde frivilligt. Arbejdet skal ske i løbet af uddannelsesforløbet og ligge uden for skoletiden. Til at koordinere og organisere ordningen, der træder i kraft 1. februar, skal der oprettes et landssekretariat. Baggrunden for ordningen er ifølge undervisningsminister Bertel Haarder, at ”det at have gjort en frivillig indsats som leder, hjælper, besøgsven eller mentor kan være lige så kvalificerende som mange skolefag.”

Initiativets samlede anbefalinger og principper for udmøntning er fremlagt i en rapport, som er blevet udført af et udvalg bestående af bl.a. de landsdækkende idrætsorganisationer og repræsentanter fra ungdomsuddannelserne.