Idan Artikel 01.09.2017

Gadeidræt skal forebygge overvægt og diabetes hos udsatte unge

Gadeidrætsorganisationen GAME har sammen med Sundhedsfremmeforskning ved Steno Diabetes Center fået 9,4 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til et forskningsprojekt, der skal gøre udsatte unge mere fysiske aktive og styrke deres sociale relationer.

Skrevet af: Jonna Toft

I udsatte boligområder finder børn og unge ofte ikke vej ind i idrætsforeningerne. Derfor har Novo Nordisk Fonden bevilget 9,4 mio. kr. til et nyt forsknings- og interventionsprojekt, ASFALT, der har til formål at forebygge overvægt og diabetes blandt socialt og sundhedsmæssigt udsatte unge.

Det skal ske ved at få unge i alderen 8-25 år til at blive mere fysisk aktive i hverdagen ved at deltage i gadeidræt og ved at styrke deres sociale relationer.

Det rammende navn ASFALT står for ’Aktiviteter og gadeidræt der fremmer Sundhed, Fysisk Aktivitet, Livskvalitet og Trivsel’, og projektet drives i et partnerskab mellem gadeidrætsorganisationen GAME og Sundhedsfremmeforskning ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

Projektet tager afsæt i GAME’s arbejde i udsatte boligområder, hvor frivillige, unge rollemodeller uddannes som gadeidrætsinstruktører og forestår ugentlige træninger i f.eks. fodbold og basketball for lokale børn. Samtidig har projektet fokus på måling af effekterne af de sociale indsatser.

Målet er, at 10.000 børn og unge deltager. De udviklede koncepter vil blive afprøvet og taget i brug København, Aarhus, Viborg og Esbjerg samt en lang række udsatte boligområder over hele landet. Bevillingen dækker de to første af projektets fire faser, 2018-2019.

Læs mere