Idan Artikel 02.12.2020

Gode idrætsfaciliteter for piger skal have rum til både samvær og aktiviteter

Et nyt videns- og inspirationskatalog fra GAME og Lokale og Anlægsfonden peger på, at for mange piger er idrætsfaciliteter en samværsarena snarere end en sportsarena, og at det er vigtigt for dem at kunne veksle mellem at være deltagere og tilskuere.

Hvis man vil skabe idrætsmiljøer, der appellerer til piger, er det vigtigt at samtænke fysiske rammer, socialt samvær og aktiviteter. Og pigerne skal selv være med til at skabe tilbuddene. Det er budskabet i et nyt videns- og inspirationskatalog om attraktive idrætsfaciliteter fra GAME og Lokale og Anlægsfonden (LOA).

Videns- og inspirationskataloget samler indsigter fra workshops, deltagerobservationer og interviews med mere end 150 unge piger og kvinder, en række af GAME’s kvindelige instruktører i gadeidræt, lokale partnere i de boligområder, hvor GAME har aktiviteter, og nationale og internationale organisationer, der arbejder med pigers deltagelse i idræt.

”I GAME har vi længe fokuseret på at få flere piger med i idrætten, og vi synes, det er en vigtig udfordring at se nærmere på. Efter et længere kortlægningsarbejde, hvor vi både har kigget på vores egne faciliteter og mere bredt på pigers idrætsliv, barrerier og deres behov, kan vi nu dele videns- og inspirationskataloget, så andre aktører på området forhåbentlig kan blive inspireret af det,” siger Laura Bendix Pedersen, der er projektmedarbejder i GAME og forfatter til videns- og inspirationskataloget.

Konklusionen er, at for piger skal en attraktiv idrætsfacilitet kunne rumme både fysiske aktiviteter og socialt samvær, og det er også vigtigt, at der er personer, som kan hjælpe fællesskabet på vej i form af værter, der kan byde velkommen og støtte op om socialt samvær, og instruktører, som kan drive træninger og aktiviteter.

For mange piger er idrætsfaciliteter en samværsarena

Inspirationskataloget peger på, at for mange piger er idrætsfaciliteter en samværsarena snarere end en sportsarena, og det er en udfordring i forhold til mange offentlige idrætsfaciliteter, der er indrettet til helt bestemte sportsgrene.

For en ikke-fodboldspillende pige vil en fodboldbane for eksempel ikke være attraktiv, og mange piger foretrækker flertydige rum med flydende overgange, hvor de kan være sammen socialt og skiftevis være tilskuere og deltagere.

”Vi kan se, at de mere komplekse rum appellerer bredere. Det er rum, som kan have flere betydninger, og hvor strukturer og funktioner blander sig og overlapper hinanden. For eksempel i kraft af forskellige zoner, hvor nogle er lavet til bestemte aktiviteter som basket, mens andre lægger op til en mere kreativ og improviserende brug, hvor det også er helt okay bare at hænge ud,” siger Laura Bendix Pedersen.

Inspirationskataloget rummer også en klar opfordring til at inddrage pigerne selv i arbejdet med at udvikle og indrette fysiske rammer. De skal være medskabere af faciliteter og aktiviteter:

”Det vil for det første øge chancerne for, at idrætsfaciliteten også afspejler pigers ønsker og behov, så den opleves som relevant og meningsfuld. For det andet kan det være med til at øge pigernes følelse af ejerskab som er vigtigt i forhold til motivationen for deltagelse og fastholdelse,” fortæller Laura Bendix Pedersen.

Download videns- og inspirationskataloget

Andre Udgivelse november 2020
Videns- og inspirationskatalog. Attraktive idrætsfaciliteter for piger

Lyt til podcast om emnet

Foto: GAME
Idan Podcast 14.09.2021

Gadeidræt: Også for piger?