Idan Artikel 18.08.2008

Idan får ny bestyrelse

Kulturminister Brian Mikkelsen (K) har udpeget Mikkel Sarbo som ny formand for Idrættens Analyseinstitut frem til den 31. maj 2012.

Skrevet af: Redaktionen

Kulturminister Brian Mikkelsen (K) har udpeget en ny bestyrelse for Idrættens Analyseinstitut (Idan) for perioden frem til den 31. maj 2012.Blandt fire nyudpegede bestyrelsesmedlemmer er den 32-årige radikale politiker Mikkel Sarbo. Han overtager formandsposten fra socialdemokraten Inge Nesgård, der har stået i spidsen for bestyrelsen siden Kulturministerens beslutning om at etablere Idan i 2004.Idans nye formand, Mikkel Sarbo, er cand.merc. i strategi, organisation og ledelse og arbejder i sit private arbejdsliv med iværksætteri og strategiudvikling. Han er medlem af hovedbestyrelsen for Det Radikale Venstre og beklæder desuden posten som formand for partiets uddannelsesudvalg. Mikkel Sarbo har et livslangt engagement i foreningslivet, hvor han især har beskæftiget sig med det idébestemte frivillige ungdomsarbejde.”Idrætten er særdeles betydningsfuld for både stærke fællesskaber, folkeligt engagement og den generelle folkesundhed. Det er mig derfor en stor ære at skulle stå i spidsen for en institution, som i udpræget grad bidrager med vigtig viden for udviklingen af dansk idræt,” siger Mikkel Sarbo.På næstformandsposten fortsætter 1. viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Egedal Kommune, Jens Jørgen Nygaard (K). Kulturministeren har ligeledes genudpeget sekretariatschef Jens Sejer Andersen, Play the Game, og kommunikationschef Morten Mølholm Hansen, Danmarks Idræts-Forbund, til Idans bestyrelse.

Tre nye medlemmer fra forskningsmiljøet

Yderligere tre bestyrelsesmedlemmer er indstillet af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) og udpeget af ministeren.

KIF har indstillet tre nye medlemmer i skikkelse af lektor Laila Ottesen og lektor Lone Friis Thing, begge Institut for Idræt ved Københavns Universitet samt adjunkt Jens Troelsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet i Odense. De tre forskere afløser professor Klaus Nielsen, Birkbeck College, University of London, chefkonsulent Lis Puggaard, Cowi-Muusmann samt professor Gertrud Pfister, Institut for Idræt, Københavns Universitet.Idrættens Analyseinstitut er en selvejende institution under Kulturministeriet. Instituttet har til opgave at skabe overblik over og indsigt i idrætsområdet nationalt og internationalt, analysere konsekvenser af og perspektiver ved idrætspolitiske initiativer samt initiere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål. Yderligere oplysninger:

  • Formand Mikkel Sarbo, 4055 6666
  • Direktør Henrik H. Brandt, 2921 0972