Idan Artikel 09.12.2019

Idan Forum 2020 lægger ud med en studietur til London

Idan Forum er klar til endnu et år med spændende oplæg og debatter. Tilmeldingen er åben, og medlemmerne kan blandt andet se frem til en studietur til London med fokus på sport som redskab for social inklusion.

Idan Forum er rammen for Idrættens Analyseinstituts arbejde med at skabe netværk på tværs af de mange aktører i den brede idrætssektor. Det første arrangement i 2020 er en studietur til London, hvor det overordnede tema vil være sport som redskab for social inklusion, sundhed og velvære.

Fra 25.-27. februar 2020 vil deltagerne mødes med fonde, politikere og sociale entreprenører, som arbejder med netop dette fokusområde. På studieturen skal vi rundt i byen og blandt andet besøge:

  • ’GoodGym - doing good while you are getting fit’, der er et løbefællesskab, som kombinerer løbeturene med at lave små projekter i lokalområdet samt hos ældre mennesker, som ikke længere selv kan klare f.eks. haveprojekter.
  •  ’Burgess Sport - changing people's lives through sport around Burgess Park’, der er en nonprofitorganisation, som arbejder for at få flere i lokalmiljøet til at dyrke idræt og blive en del af fællesskabet og herigennem få udviklet deres evne til at organisere og lede.
  •  ‘Chance to Shine - aiming to give all children the opportunity to play, learn and develop through cricket’ er et velgørenhedsprojekt, der arbejder med at implementere cricketundervisning i skolerne. Det bygger på ideen om, at cricket kan hjælpe børn med at opbygge selvtillid, lære dem at samarbejde og respektere hinanden.  Sidste år fik mere end en halv million skolebørn undervisning i cricket gennem Chance to Shine.

Studieturen er desuden en oplagt mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med de andre deltagere og medlemmer af Idan Forum.

Turen udbydes i samarbejde med Henrik Brandt, Idrættens Konsulenthus og Svend Elkjær, SMN, som gennem deres stærke netværk i Storbritannien har sammensat et fyldigt program. Et medlemskab af Idan Forum giver gratis adgang til denne tur (eksklusiv. transport- og hoteludgifter). 

OBS: For at sikre jer en plads på studieturen skal tilmelding ske senest 10. januar 2020.

Udover studieturen er Idan Forum ved at planlægge årets temamøder, som endnu ikke er helt fastlagte, men som blandt andet vil tage udgangspunkt i:

  • Aktivitetsmåling på og i forskellige idrætsfaciliteter ved hjælp af kameraer, der skal give et indblik i, hvor mange der bruger faciliteterne, og om udnyttelsen af kapaciteten svarer til det, der er booket.
  • Danskernes svømmevaner og brug af svømmeanlæg: Hvem er brugerne af svømmeanlæggene, hvad er deres motiver og behov samt opfattelse af svømmeanlæggene og hvordan formår svømmeanlæggende at imødekomme behovet.

Herudover vil Idan Forum fortsat have fokus på idrætsiværksætteri og sportsinnovation.

Hvad er Idan Forum?

Idan Forum arbejder for at styrke netværksdannelse og erfaringsudveksling på tværs af de mange aktører i den brede idrætssektor. Medlemmerne får gennem Idan Forum indblik i nye trends, udvikling og nye idrætsoplevelser. ”Det, der gør Idan Forum til noget særligt, er i høj grad medlemmerne. De repræsenterer en bred vifte af aktører, som er meget engageret i og optaget af udviklingen i idrætssektoren. Og styrken er helt klart, at når vi mødes, så er tonen uformel, og der bliver debatteret åbent og ærligt om udfordringer og potentialer i idrætten,” siger projektansvarlig Daniel Hayman.

Forummets medlemmer har adgang til en række netværksaktiviteter, konferencer og sparring om konkrete problemstillinger. Medlemsskaren består blandt andet af eventorganisationer, kommuner, iværksættere, idrætsorganisationer, idrætsfaciliteter, konsulenter, foreninger og fabrikanter.

Medlemskab af Idan Forum giver hvert år adgang til flere arrangementer:

  • 3-4 temagruppemøder
  • Deltagelse i Idan, Vifo og Play the Games store konferencer
  • En studietur over to eller flere dage (ca. hvert 2. år)

Dertil kommer yderligere arrangementer, som Idan Forums medlemmer inviteres med til.

Prisen for et års medlemskab af Idan Forum er 12.500 kr. (inkl. moms) eller 6.250 kr. (inkl. moms) for iværksættere og mindre foreninger.

Få flere oplysninger om Idan Forum hos projektleder Daniel Hayman: daniel.hayman@idan.dk eller +45 61 30 34 61.

Yderligere information

 Kontakt Daniel Hayman, projektleder for Idan Forum, på daniel.hayman@idan.dk eller på +45 61 30 34 61.