Idan Artikel 14.03.2017

Idan går tæt på gadeidrætten

I løbet af 2017 går Idan tæt på fænomenet gadeidræt og gennemfører blandt andet en evaluering af Den Nationale Platform for Gadeidræts støtte til lokale idrætsprojekter.

Skrevet af: Redaktionen

Gadeidrætten fremhæves ofte for at have særlig appel til løst organiserede grupper af unge, og den placerer sig herhjemme over hele skalaen i spændet mellem traditionel foreningsorganisering og selvorganisering med rod i en mere udefinerbar ungdomskultur. Samtidig opfattes gadeidrætten ofte som modvægt til den traditionelle foreningsidræts mere standardiserede faciliteter, standardiserede bevægelser, regler, konkurrence- og turneringsstrukturer.

Ikke desto mindre har en lang række aktører stigende fokus på at styrke såvel organiseringen som rammerne for gadeidrætten i disse år. Herigennem opstår det paradoks, at der i stigende grad er fokus på at strukturere og understøtte det ’uorganiserede’ uden at det mister de kendetegn og værdier, der præger gadeidrættens selvforståelse.

Idan vil i 2017 kigge nærmere på fænomenet gadeidræt og gennem projektet ’Fremtidens gadeidræt - mellem vante stier og nye veje’ gå tættere på gadeidrætten og dens aktører.

Dels gennemfører Idan på eget initiativ en kortlægning af gadeidrættens aktører og en analyse af ’Danskernes livstilsidrætter’ på baggrund af særlige dataudtræk fra en række kommunale undersøgelser og den landsdækkende undersøgelse ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’, som i 2016 fik økonomisk støtte fra DGI, DIF, Firmaidrætten og Lokale og Anlægsfonden.

Dels gennemfører Idan for Den Nationale Platform for Gadeidræt en ekstern evaluering af effekterne af Den Nationale Platform for Gadeidræts støtte til flere hundrede lokale projekter. Platformens indsats er muliggjort gennem Nordea-fondens donation til platformen. Evalueringen skal munde ud i fremtidige anbefalinger i forhold til Den Nationale Platform for Gadeidræts arbejdsform generelt og i forhold til de støttede projekter.

Som en del af projektet gennemføres desuden en kortlægning af gadeidrættens rum og rammer. Det er tanken, at de væsentligste gadeidrætsfaciliteter ved udgangen af 2017 skal indgå i den landsdækkende Facilitetsdatabase, som Idan er i færd med at udvikle for Lokale og Anlægsfonden. Facilitetsdatabasens første udgave går i luften medio 2017.

Projektleder: Analytiker Trygve Laub Asserhøj, trygve.laub@idan.dk