Idan Artikel 04.09.2016

Idan går tæt på idrætten i København

Idrættens Analyseinstitut gennemfører i efteråret 2016 en omfattende kortlægning af idrætten i København for Københavns Kommune.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Kommuner

Notatet tager sit primære udgangspunkt i eksisterende litteratur, undersøgelser og datakilder og vil belyse status på tre hovedområder:

    • Københavneres idrætsvaner
    • Københavnske idrætsforeningernes status, virke og udfordringer
    • Kortlægning og benyttelse af idrætsfaciliteter i Københavns Kommune

Formålet med notatet er dels at samle eksisterende viden og tegne et samlet billede af idrætten i Københavns Kommune samt afdække evt. videnshuller.

Notatet skal herefter tjene som afsæt for diskussion og debat om de konkrete udfordringer og fremtidige udviklingsmuligheder, som den københavnske idræt står over for. I det omfang det er muligt, skal de københavnske tendenser perspektiveres ved at trække paralleller til forholdene i en række andre danske kommuner.

Idan har netop gennemført omfattende undersøgelser af idrætten i nabokommuner som Frederiksberg og Gentofte, lige som analysen vil belyse på ekstra dataudtræk fra Aarhus og København/Frederiksberg i forbindelse med undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’. Kortlægningen af København vil desuden bidrage til og kunne trække på data fra den landsdækkende Facilitetsdatabase, som Idan p.t. bygger op for Lokale og Anlægsfonden. Facilitetsdatabasen går i luften primo 2017.

Projektet løber fra medio august til medio december 2016. Hovedansvarlig projektleder er analyse- og forskningsleder Rasmus K. Storm.

 

Læs mere

 
 
Læs også om konferencen 'Idræt på Tværs', hvor store forandringer og fremtiden for idrætten er på dagsordenen i København den 26. oktober 2016