Idan Artikel 06.01.2022

Idan kortlægger borgernes svømme- og vandkultur i Thisted Kommune

Thisted Kommune overvejer at anlægge et nyt 50 meter bassin i byen, men inden de eventuelt investerer, skal Idan undersøge behovet hos brugerne samt brugen af eksisterende faciliteter.

Hvor mange vandhunde findes der i Thisted Kommune, og hvor stort er behovet for at udvide de nuværende svømmefaciliteter? Det vil Thisted Kommune nu have svar på i en ny forundersøgelse, som Idrættens Analyseinstitut skal lave i starten af 2022.

Thisted Svømmeklub har længe ønsket et 50 meter bassin, men inden en eventuel stor investering kommer på tale, har børne- og familieudvalget i Thisted Kommune besluttet, at der skal laves en analyse af de nuværende svømmefaciliteter i Thisted Kommune.

”Vi synes, at hvis der skal laves så stor en investering, så er vi nødt til at kigge på det samlede svømmehalsområde i hele kommunen og se, hvilke faciliteter vi har til rådighed. Vi skal bruge analysen for at kunne kvalificere beslutningen om, hvad der er behov for, og om der er et behov for et 50 meter bassin,” siger Kristian Pilgaard, sektionsleder for fritidsafdelingen i Thisted Kommune til Nordjyske Stiftstidende.

Forskellige brugergrupper har forskellige behov

Kristian Pilgaard har en forventning om, at Idans undersøgelse vil vise, at elitesvømmerne i Thisted Svømmeklub har behov for 50 meter bassinet, men han håber samtidig, at rapporten vil kunne sige noget om, hvilke behov de andre brugere af kommunens svømmehaller har.

”Spørgsmålet er, hvor man får mest ud af de investeringer, der kunne laves på svømmehalsområdet,” siger han til Nordjyske Stiftstidende.

Peter Forsberg, der er senioranalytiker i Idan, har tidligere lavet undersøgelsen ’Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur’, hvor man identificerede forskellige brugergrupper i svømmehallerne.

”Den undersøgelse understregede, at der er rigtig stor forskel på, hvordan man bruger svømmehallen afhængigt af, om man er elitesvømmer eller familiefar. Derfor er behovet også vidt forskelligt, og et 50 meter bassin vil komme nogle brugergrupper til mere gavn end andre,” forklarer Peter Forsberg og fortsætter:

”Derfor giver det god mening, at Thisted Kommune nu vil have undersøgt, hvilke borgere der bruger svømmehallerne i Thisted, og hvad deres behov dækker over, inden man laver en stor investering, der måske kun kommer eliteafdelingen i svømmeklubben til gode,” siger han.

Undersøgelsen består af fem dele

Udover at undersøge, hvilket behov svømmeklubben har, vil Idans undersøgelse forsøge at kortlægge borgernes svømme- og vandkultur for kommunen. Det indebærer blandt andet at se på befolkningssammensætningen i kommunen, da der er store forskelle på efterspørgslen blandt unge og ældre, samt at kortlægge de eksisterende faciliteter til svømme- og vandkulturen i kommunen og muligheder for udendørs vandaktiviteter ved f.eks. strande, havne og søer.

Den anden del af undersøgelsen kommer til at dykke ned i bookingdata og billetsalg med henblik på at analysere, i hvilket omfang borgerne benytter de kommunale svømmehaller, mens den tredje del kommer til at zoome ind på, hvilke brugergrupper der benytter hallerne, hvordan de bruger dem, og ikke mindst hvor meget de bruger dem.

”Her kommer vi til at tage udgangspunkt i den tidligere undersøgelse, men ved hjælp af interviews skal vi have kortlagt, hvilke brugergrupper der er i Thisted,” siger Peter Forsberg.

Fjerde del af undersøgelsen ser nærmere på, hvordan skolesvømningen i Thisted Kommune er organiseret sammenlignet med andre steder i landet, inden en afsluttende femte del samler op på de forskellige analyser i et notat.

Notatet kommer til at være udgangspunkt for to workshops, som skal gennemføres med lokale aktører i Thisted Kommune. Efter ønske fra kommunen vil målet være at identificere mulige scenarier for fremtidens faciliteter til svømme- og vandkultur i Thisted Kommune herunder det føromtalte 50 meter bassin samt udviklingen af eksisterende anlæg.

Udgivelse om danskernes svømmevaner

Svømmeundervisning. Foto: Monkeybusinessimages/GettyImages
Idan Udgivelse april 2021
Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur. Et analyse- og vidensoverblik
Svømmere i bassin. Foto: GettyImages/Thomas Barwick
Idan Udgivelse april 2021
Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur. Hovedresultater fra en undersøgelse af danske svømmeanlæg og deres brugere

Læs lignende nyheder

Idan Artikel 04.04.2024
Ballerup Kommune sætter gang i udviklingen af lokal idrætspark
Mand på bibliotek
Idan Vifo Artikel 29.02.2024
Idan undersøger borgernes tilfredshed med idrætsanlæg og kulturfaciliteter i Gentofte Kommune
Kajakker i København
Idan Artikel 04.01.2024
Nyt partnerskab vil give kommunerne data, som kan styrke deres arbejde på idræts- og fritidsområdet
Dreng sparker fodbold på frossen bane
Idan Artikel 15.12.2023
Forenings- og selvejende faciliteter er skyld i de jyske kommuners høje placering på Idans Facilitetsindeks 2023