Idan Artikel 21.12.2010

Idan og Play the Game slutter sig sammen

Pressemeddelelse: Danmark får fra nytår en ny institution, der skal styrke viden og debat om væsentlige idrætspolitiske emner såvel i Danmark som internationalt.

Skrevet af: Redaktionen

Efter mange års tætte samarbejdsrelationer mellem Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Play the Game har bestyrelserne for de to institutioner besluttet at lægge sig sammen med Idan som den fortsættende institution fra 1. januar 2011.

Efter sammenlægningen fortsætter Play the Game-konferencerne uændret hvert andet år, lige som Play the Games overordnede formål med at arbejde for at styrke idrættens etiske værdigrundlag og fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt bæres videre af den fælles organisation med 12 fuldtidsansatte pr. 1. januar. Kulturministeriet har godkendt sammenlægningen og de fælles vedtægter og arbejdsgrundlag for den nye institution.

“Vi ser store fremtidsperspektiver i at skabe et fælles miljø ud af to relativt små organisationer, som begge gør en stor forskel for idrættens udvikling såvel herhjemme som i verden omkring os. Sammenlægningen vil sikre en større kritisk masse på personalesiden og have positive synergier i forhold til det faglige miljø og mulighederne for at nå en dansk og international målgruppe på formidlingssiden," siger Idans formand, Mikkel Sarbo.

Stort internationalt netværk

Idan får ved sammenlægningen adgang til en velfungerende international kommunikationsplatform og et stort internationalt netværk, som i stigende grad er relevant for instituttets forskellige analyseområder. Play the Game kan trække på Idans personalemæssige og faglige ressourcer ved planlægning og afvikling af konferencer og andre internationale formidlingsaktiviteter. De to hjemmesider idan.dk og playthegame.org fortsætter uændret indtil videre med fokus på henholdsvis en dansk og en international målgruppe. Den nye organisation vil i 2011 arbejde på at udvikle en styrket kommunikationsplatform for dansk og international viden og debat om idrætspolitiske emner.

"For os har det været afgørende at sikre, at Play the Game kan fortsætte som et selvstændigt internationalt brand, hvor den nuværende stab og Play the Games formål og aktiviteter bevares. Forhåbentlig vil Play the Games internationale målgruppe ikke opleve andre forskelle, end at Play the Games faglige bagland bliver styrket på forsknings- og kommunikationssiden," siger Play the Games afgående formand, Jens Brinch.

Nyt bestyrelsesmedlem

Ved sammenlægningen overlader Play the Games tidligere sekretariatschef Jens Sejer Andersen sin nuværende bestyrelsespost i Idan til Jens Brinch. Idans øvrige bestyrelse fortsætter uændret.

Idans direktør Henrik H. Brandt fortsætter som direktør for den nye organisation, mens Play the Games tidligere sekretariatschef Jens Sejer Andersen fortsætter i en stilling som international chef med hovedansvaret for den indholdsmæssige del af den næste Play the Game-konference på Deutsche Sporthochschule i Köln, den 3.-6. oktober 2011.

"Såvel Play the Game som Idan har haft stor succes med at frembringe ny viden om væsentlige idrætspolitiske emner og bringe tingene i spil i den idrætspolitiske debat. Vi nyder stor respekt fra de vigtigste aktører i idrætsverdenen, og jeg er overbevist om, at vi også kan få en stærk opbakning til at føre nogle af vore visioner for fremtiden ud i livet," siger Idans direktør, Henrik H. Brandt.

Yderligere oplysninger

idan.dk og playthegame.org

Formand for Play the Game, Jens Brinch, +45 2325 1792Formand for Idrættens Analyseinstitut, Mikkel Sarbo, +45 4055 6666Direktør for Idrættens Analyseinstitut, Henrik H. Brandt +45 2921 0972