Idan Artikel 11.03.2020

Idan undersøger idrætten i Fredericia Kommune

Idrættens Analyseinstitut (Idan) har indgået en aftale med Fredericia Idrætsråd og Fredericia Kommune om at undersøge borgernes idræts- og motionsvaner og foreningslivets vilkår.

Idan har gennem en årrække lavet undersøgelser i landets kommuner med fokus på blandt andet idrætsvaner og foreningsliv, og i foråret zoomer vi ind på idrætten i Fredericia Kommune. Undersøgelsen vil blandt andet kigge på aktivitetsniveauet blandt borgerne i Fredericia, i hvilke arenaer de dyrker deres idræt, og hvordan de bruger kommunens faciliteter med særligt fokus på børn og unge under 25 år. Derudover vil undersøgelsen kigge nærmere på eventuelle barrierer, der eksisterer i forhold til at dyrke motion og idræt.

Idan vil desuden lave en kortlægning af kommunens idrætsfaciliteter og kigge nærmere på facilitetsdækningen i kommunen. Delundersøgelsernes resultater vil blive sammenlignet med tilsvarende analyser i andre kommuner.

Undersøgelsen vil også bestå af en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens foreninger, som skal besvare en række spørgsmål om deres organisering, vilkår, behov og udfordringer.

Analysen har til formål at give et overblik over idrættens konkrete tilstand i Fredericia og samtidig indgå som grundlag for det videre arbejde med idrætten i kommunen.

Formanden for Fredericia Idrætsråd, Nils Skeby, udtaler:

”Fredericia Idrætsråd har valgt at bringe idrætten i Fredericia under lup, hvorfor rådet har indgået et samarbejde med Idrættens Analyseinstitut. Idan-undersøgelsen skal blandt andet give os en viden om børn og unges deltagelsesniveau samt idrætsvaner i Fredericia.”

Han tilføjer:

”Dette vil vi gerne bruge fremadrettet til at udvikle og diskutere idrætten med alle aktører på området i Fredericia. Undersøgelsens resultater offentliggøres på idrættens topmøde i Fredericia 29. august 2020, som Fredericia Idrætsråd afholder”.

Senioranalytiker, ph.d-studerende

Christian Gjersing Nielsen

Sportsøkonomi, sportsevents