Idan Artikel 06.01.2016

Idan undersøger igen danskernes idrætsvaner

For tredje gang siden 2007 gennemfører Idan en landsdækkende undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner. Undersøgelsen giver en status på danskernes idrætsvaner anno 2016 og ser på udviklingen over tid. Dataindsamlingen gennemføres i januar og februar 2016.

Skrevet af: Ditte Toft

Hvor mange danskere dyrker sport eller motion? Er andelen af idrætsaktive steget de senere år? Hvordan ser deltagelsesmønstret ud på tværs af befolkningsgrupper? Angiver foreningsudøvere andre årsager til deltagelse end befolkningsgrupper, der træner i f.eks. kommercielt regi eller på egen hånd?

Det er blot nogle af de spørgsmål, Idan vil forsøge at afdække, når undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’ gennemføres i de kommende måneder. Dataindsamlingen får økonomisk støtte af Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Lokale og Anlægsfonden, der samtidig udgør undersøgelsens styregruppe.

14.000 voksne (16 år+) og 5.500 tilfældigt udvalgte børn (7-15 år) fra hele landet modtager i disse dage et spørgeskema, der skal give detaljeret ny viden om danskernes motions- og sportsvaner. Blandt de udvalgte borgere indgår et ekstra udtræk på 2.000 borgere i Aarhus Kommune og 2.000 borgere i Københavns og Frederiksberg Kommune. Desuden indeholder undersøgelsen et særlig udtræk på 1.000 unge i alderen 16 til 19 år. Rambøll Survey står for selve dataindsamlingen.

Undersøgelsen er den tredje af sin slags koordineret af Idan, men undersøgelser af danskernes idrætsvaner går tilbage til 1964, hvor de første spørgsmål om deltagelse i sport indgik i de nationale kulturvaneundersøgelser.

Idan sigter i samarbejde med partnerne bag undersøgelsen mod at offentliggøre hovedresultaterne af undersøgelsen på konferencen ’Idrættens største Udfordringer’, som afvikles i dagene 24.-25. maj 2016. Tidligere grundrapporter (2011 og 2007) samt delanalyser fra undersøgelserne kan findes her. 

Idrætten støtter op om undersøgelsen

Undersøgelsen af danskernes motions- og sportsvaner 2016 modtager støtte fra Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund samt Lokale og Anlægsfonden, der i fællesskab betaler selve dataindsamlingen. Idan står for tilrettelæggelsen, analysearbejdet og formidlingen.

Download tidligere udgivelser

Piger til idræt
Idan Udgivelse februar 2013
Danskernes motions- og sportsvaner 2011
Lille pige under vandet
Idan Udgivelse juni 2008
Danskernes motions- og sportsvaner 2007 - nøgletal og tendenser

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner