Idan Artikel 22.11.2019

Idans analyse- og forskningschef rådgiver om kulturstatistik

Idans analyse- og forskningschef Rasmus K. Storm er blevet medlem af Kulturministeriets rådgivende udvalg for kulturstatistik.

Udvalget består af 26 medlemmer, og det er oprettet i et samarbejde mellem Kulturministeriet og Danmarks Statistik. Udvalget har til opgave at skabe det bedst mulige grundlag for statistik og analyse, som kan understøtte forskning på kultur- og idrætsområdet og give aktører på feltet mere viden og et bedre grundlag for politikudvikling.

“Det har stor værdi, at Kulturministeriet sætter sig i spidsen for at udvikle statistikkerne på  ministeriets ressortområde. Det giver mulighed for, at der løbende kan laves nøgterne og uvildige analyser, der kan forbedre det politiske beslutningsgrundlag på områder, der vedrører kulturen og idrætten herhjemme. Arbejdet passer godt ind i Idans målsætninger om at tilvejebringe viden og monitorere udviklingen på centrale områder,” siger analyse- og forskningschef Rasmus K. Storm.

Udvalget har blandt andet til opgave at pege på områder inden for kulturområdet, hvor der er behov for flere data og statistiske analyser, og sikre, at brugere, interessenter og forskere på kulturområdet bliver inddraget aktivt i arbejdet med at udarbejde statistikkerne.

Se listen over alle medlemmerne af Kulturministeriets rådgivende udvalg for kulturstatistik