Idan Artikel 07.05.2014

Idans formand hilser Idan-aftale velkommen

Johs. Poulsen ser et øget og permanent tilskud til Idrættens Analyseinstitut som en garanti for, at Idan i endnu højere grad kan sætte en idrætspolitisk dagsorden.

Skrevet af: Redaktionen

Idrættens Analyseinstitut kan som led i tirsdagens idrætspolitiske aftale mellem regeringen og de øvrige folketingspartier se frem til øgede bevillinger i de kommende år, ligesom instituttet kommer på fordelingsnøglen i udlodningsloven. Desuden bliver Videncenter for Folkeoplysning som led i aftalen en permanent afdeling i regi af Idan, når videncentrets foreløbig treårige bevilling udløber med udgangen af 2015.

Johs. Poulsen, der er bestyrelsesformand i Idrættens Analyseinstitut, hilser på den baggrund aftalen om Idans fremtidige finansiering velkommen:

”Det er efter min opfattelse en vigtig og god aftale for Idrættens Analyseinstitut, fordi den giver instituttet mere luft i økonomien og dermed mulighed for i højere grad at sætte dagsordenen,” siger Johs. Poulsen.

I kroner og øre indebærer aftalen, at Idans bevilling øges med 2 mio. kr. i 2015, 3 mio. kr. i 2016 samt 4. kr. mio. kr. i 2017 og 2018. Dertil kommer, at et årligt tilskud på 500.000 kr. til internationale aktiviteter, som DGI efter ansøgning har bevilget Idan hvert år siden fusionen med Play the Game i 2011 fremover bliver gjort til en fast del af Idans tilskud via fordelingsnøglen.

Fra og med 2016 skal Idan dog selv udrede udgifterne til Videncenter for Folkeoplysning (Vifo), og den nuværende midlertidige bevilling på 2 mio. kr. til Vifo bortfalder derfor.

Netto vil Idan (inklusive Play the Game og Vifo) dermed have en samlet offentlig bevilling på cirka 10 mio. kr. i 2015, 9 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018. En stigning på 1-2 mio. kr. årligt i forhold til den nuværende samlede bevilling på 8 mio. kr. Se også tabellen:

  2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
Idan (separat bevilling) 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Play the Game (separat bevilling) 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Idan/Play the Game (fælles bevilling) 0,0 0,0 5,5 5,5 8,0 0,0 0,0 0,0
DGI-tilskud til Play the Game (efter årlig ansøgning) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) (tre-årig bevilling)

0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Samlet forventet bevilling til Idan/Play the Game/Vifo i forliget (via udlodningsnøglen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 10,0 10,0
Total 6,0 6,0 8,0 8,0 10,0 9,0 10,0 10,0

 *forventet

”Vi fik ikke helt så meget, som vi havde håbet på, men aftalen er et klart fremskridt og vigtig, fordi den giver Idan større frihed til at markere synspunkter uafhængigt af, hvad andre måtte mene. Jeg må også konstatere, at vi er i en situation, hvor mange statslige budgetter beskæres i disse år. I lyset af det synes jeg, at det er meget tilfredsstillende med en stigning,” siger Johs. Poulsen.

Han hæfter sig desuden ved, at Vifo nu får arbejdsro, og at aftalen er politisk bredt funderet, hvilket skaber større sikkerhed om instituttets fremtid, ligesom han læser aftalen som et tegn på, at der er bred opbakning i Folketinget til Idans arbejde.

Læs mere

 
 
Kulturministeriets pressemeddelelse med link til aftalen