Idan Artikel 20.01.2008

Idræt, sundhed og sociale faktorer

Idan-konference den 26. februar: Kan man inddrage idrætten i løsningen af sundhedsmæssige og sociale opgaver? Skal man? Og hvem byder ind med de bedste løsninger?

Skrevet af: Redaktionen

Idrætten tillægges en lang række positive egenskaber i arbejdet med at styrke forebyggelse og sundhed og eliminere alskens sociale problemer i det danske samfund. Men hvor langt rækker idrættens evne til at inddrage forskellige samfundsgrupper? Og kan man overhovedet indtænke idrætten og de frivillige mere målrettet i forebyggende tiltag uden at gøre vold på idrættens sjæl og de frivilliges engagement?Nogle af disse højaktuelle spørgsmål bliver temaet for konferencen ’Idræt, sundhed og sociale faktorer’, som Idrættens Analyseinstitut arrangerer på vegne af Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg på Kunstakademiets Arkitektskole, Danneskiold-Samsøes Allé 51, indg. K (festsalen) på Holmen i København den 26. februar.Konferencen vil samtidig bidrage med højaktuelle data om sociale faktorers betydning for danskernes deltagelse i idræt og fysisk aktivitet. Nogle af landets førende forskere vil diskutere idrættens potentiale i forhold til målrettede indsatser på det sociale og det sundhedsmæssige område, og der bliver også tid til frisk inspiration fra udlandet. Endelig lægger konferencen op til en afsluttende paneldebat om tidens måske varmeste emne i idrætspolitikken såvel på landsplan som i kommunerne og internt i idrætten.Konferencen er åben, men indgår samtidig som en del af Breddeidrætsudvalgts arbejde med at styrke idrætsdeltagelsen på alle niveauer i det danske samfund. Debatterne på konferencen er således en oplagt mulighed til at præsentere problemstillinger, erfaringer og gode ideer på området for repræsentanter for alle idrættens organisationer og en lang række ministerier. Kulturminister Brian Mikkelsen (K) deltager i konferencen og fortæller om forventningerne til Breddeidrætsudvalgets arbejde.OBS: Kom i god tid. Der er tilmeldt over 320 deltagere.

Målgruppe

Kommunale idrætsforvaltninger og sundhedsforvaltninger, idrætsforeninger og idrætsorganisationer, motionscentre, politikere, medier, sundhedspersonale, forskere og alle med interesse i idræt, sundhed og civilsamfund

Tilmelding

Udsolgt. Henvendelse Henrik H. Brandt.Hent liste over deltagere:

 

Program for 'Idræt, sundhed og sociale faktorer'(Foreløbigt program, opdateres løbende. Senet opdateret den 19. februar)

09.00-09.30

Registrering, garderobe og morgenkaffe, Kunstakademiets Arkitektskole, Holmen

Velkommen

Velkomst ved borgmester Lis Tribler, formand for Breddeidrætsudvalget

Idrætten og samfundets store udfordringer. Et overblik.

Fysisk aktivitet, social ulighed og sundhed.

Forskningsleder Tine Curtis, Statens Institut for Folkesundhed

Hvem er fysisk aktive i Danmark? Er det især de højtuddannede, der bliver mere fysisk aktive i disse år? Er der forskel i motivation og forandringsparathed i forskellige grupper i befolkningen? Tine Curtis har som forskningsleder på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og som leder af den igangværende meget omfattende undersøgelse af danskernes sundhed, KRAM-undersøgelsen (kost, rygning, alkohol, motion) et helt aktuelt billede af sammenhængene mellem livsstil, sociale faktorer og sundhed.

Idrættens rolle

Kulturminister Brian Mikkelsen (K)

Kulturminister Brian Mikkelsen nedsatte Breddeidrætsudvalget i 2007. Ministeren fortæller om sine forventninger til idrætten i forhold til løsning af nogle af samfundets sundhedsmæssige og sociale udfordringer.

Portræt af de inaktive

Lektor, ph.d. Laila Ottesen, Institut for Idræt, Københavns Universitet

Hvem er de fysisk inaktive danskere, og kan idrætten overhovedet motivere denne målgruppe til at dyrke mere motion og idræt? Idrætsforskeren Laila Ottesen prøver at give svaret på basis af en større forskningsundersøgelse fra 2006.

11.20-11.40 Kaffepause

11.40-12.40 Idrætten som en del af løsningen? Del I

Civilsamfundet som indsatsstyrke

Centerleder Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU

Kan frivillighed og idrættens kulturpolitiske traditioner overhovedet forenes med samfundets ønske om at inddrage idrætten i løsningen af sundhedsrelaterede opgaver? Landets førende forsker i idræt og foreningsliv giver sit bud på farerne ved at stille for store forventninger til idrætten og mulighederne for måske alligevel at inddrage foreningerne i løsningen af væsentlige samfundsopgaver.

Motion som forebyggelse og medicin. Hvordan?

Cand.scient. ph.d. Lis Puggaard, Muusmann Research & Consulting

Lis Puggaard er en af landets førende forskere i ældretræning og motion på recept. På baggrund af aktuelle erfaringer med forebyggelse og motion på recept giver Lis Puggaard en kort introduktion til de modeller, der bedst får patienterne til at tage ’pillen’ og holde fast i den fysiske aktivitet efter den indledende fase.

12.40-13.40 Frokostbuffet

13.40-14.50 Idrætten som en del af løsningen? Del II

Pluspunkt Gesundheit

Afdelingsleder Pia Pauly, Deutscher Turner-Bund

Det tyske gymnastikforbund, DTB, med over 20.000 medlemsforeninger og mere end fem mio. aktive lancerede allerede i 1994 et videnskabeligt certificeret program for sundhedsorienteret træning i foreningerne i samarbejde med forskere og sygesikringskasser. Med udgangspunkt i erfaringer fra programmet ’Pluspunkt Gesundheit’ fortæller Pia Pauly, hvordan man i Tyskland har inddraget foreningslivet i en storstilet indsats for folkesundheden.

En global dagsorden

Præsident Mogens Kirkeby, International Sport & Culture Association

Som præsident for en international breddeidrætsorganisation med sundhed og integration blandt de store indsatsområder har Mogens Kirkeby bred indsigt i internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen af sundhedsmæssige eller sociale problemer. Hvad er udfordringerne, erfaringerne og løsningerne i lande, vi gerne sammenligner os med?

14.50-15.10 Kaffepause

15.10-16.00 Paneldebat. Idræt, sundhed og social ulighed

Kan man overhovedet inddrage foreningslivet i løsningen af sundhedsmæssige og sociale opgaver? Skal man? Og hvem byder ind med de bedste løsninger? Paneldebat med deltagelse af blandt andre Bjarne Ibsen, Preben Staun (DIF), Birgitte Nielsen (DGI Gymnastik), Lis Puggaard, Rasmus Ingerslev (Dansk Fitness & Helse Organisation) (m.fl.).