Idan Artikel 02.01.2006

Idrætsanlæg i nye kommuner

Lokale- og Anlægsfonden er klar med en opdateret udgave af sin facilitetsdatabase, så det nu er muligt at se antallet af idræts- og kulturfaciliteter i landets kommende kommuner og regioner.

Skrevet af: Redaktionen

Det er nu muligt at få et overblik over antallet af bl.a. idrætshaller og svømmeanlæg i de 98 kommuner, som fra 2007 tegner det kommunale danmarkskort.

Lokale- og Anlægsfonden har opdateret sin såkaldte facilitetsdatabase, der registrerer kommunerne idræts- og kulturfaciliteter og giver mulighed for at se eller sammenligne dækningen i de forskellige dele af landet.

Tallene findes både i absolutte tal eller opgjort pr. indbygger, ligesom man på et danmarkskort kan se, hvilke kommuner som har en bedre eller dårligere dækning inden for de enkelte facilitetstyper. Desuden er det stadigt muligt at finde statistik på de gamle kommuner.

Tallene er indhentet hos kommunerne i begyndelsen af 2005, og der kan ifølge Lokale- og Anlægsfonden være enkelte uregelmæssigheder i tallene for de kommuner, som er blevet splittet op i forbindelse med kommunalreformen.