Idan Artikel 23.03.2017

Idrætsfagets udvikling skal undersøges

UC Syd og videncentret KOSMOS undersøger nu de seneste fem års udvikling i idrætsfaget i 0.-9. klasse. Dermed får man et opdateret grundlag for at målrette fremtidige indsatser inden for idræt i skolen.

Skrevet af: Jonna Toft

Idrætsfaget i folkeskolen flytter sig i disse år fra at være træningsorienteret til at være mere undervisningsorienteret. Der arbejdes med læringsmål, bruges lærebøger, og eleverne kan komme til prøve i idræt efter 9. klasse.

Nu vil professionshøjskolen UC Syd og videncentret KOSMOS (Videncenter for kost, motion og sundhed) undersøge de seneste fem års forandringer i idrætsfaget i en ny ’SPIF’-undersøgelse. SPIF står for ’Status På IdrætsFaget’, og den seneste SPIF-rapport kom i 2012. Den handlede dog kun om idræt i 7. til 9. klasse.

Denne gang bliver idrætsundervisningen i alle årgangene, fra 0. til 9. klasse, genstand for undersøgelsen. Hver 20. folkeskole, som omfatter 0.-9. klasse, vil få tilsendt spørgeskemaer, og seks skoler udvælges til nærmere interviews blandt elever, idrætslærere og skoleledere.

Målet er at beskrive udviklingen i faget og kaste et lys over, hvilke udviklingstendenser der tegner sig. Med den nye undersøgelse vil man få en opdateret dokumentation, der kan give et godt grundlag for fremtidige indsatser i idrætsfaget.

Det tidligste datasæt med oplysninger på området er fra 2004.

Læs mere