Idan Artikel 30.08.2007

Idrætspolitisk serviceeftersyn?

Få en lokal idrætsvaneundersøgelse i din kommune.

Skrevet af: Redaktionen

Et spændende tilbud til landets kommuner: Idrættens Analyseinstitut (Idan) samarbejder med Epinion Capacent om dataindsamlingen til den hidtil mest omfattende undersøgelse af danskernes idræts-, motions- og friluftsvaner. Dataindsamlingen blandt mindst 4000 voksne og 1500 børn i alderen 7-15 år gennemføres i oktober-november og afrapporteres i sommeren 2008. Her sætter vi tal på idrætsdeltagelsen og analyserer de bagvedliggende faktorer for befolkningens idræts- og motionsvaner.

Mange kommuner står foran at skulle definere idrætspolitikken på ny i forhold til skiftende idrætsvaner samt nye opgaver og strukturer efter kommunalreformen. Idan tilbyder sammen med Epinion Capacent landets kommuner et værdifuldt redskab til processen i form af en repræsentativ lokal idrætsvaneundersøgelse, der gennemføres parallelt med den nationale undersøgelse og dermed kan fungere som ’spejl’ for kommunen i forhold til den nationale undersøgelse.

Idan arbejder sideløbende med idrætsvaneundersøgelsen med en lang række undersøgelser inden for områder som professionel eliteidræt, kommunal idrætspolitik, breddeidræt, kommerciel idræt (fitness), opvisningsanlæg m.m. I efteråret 2008 kan Idan derfor tilbyde en særdeles omfattende pakke af viden om idrætsvaner og generelle tendenser inden for idrætten som afsæt for en revision eller nyudvikling af idrætspolitikken i din kommune.

Grundpakken

med afrapportering af den nationale og den lokale idrætsvaneundersøgelse i tabelform samt 20 eksemplarer af Idans rapport om de nationale idrætsvaner. Den lokale idrætsvaneundersøgelse gennemføres som udgangspunkt blandt 500 voksne og 300 børn. Pris kr. 128.000 eksl. moms. Der er mulighed for at ændre antallet af respondenter efter aftale.

Udvidet pakke

inkluderer grundpakken samt Idans engagerede medvirken i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af et lokalt idrætspolitisk seminar ultimo 2008/primo 2009 med fokus på alle facetter af fremtidens kommunale idrætspolitik. Forløbet og det nærmere indhold kan skræddersys efter nærmere aftale.

Af hensyn til sammenligneligheden med den nationale idrætsvaneundersøgelse og mulige stordriftsfordele skal dataindsamlingen til en lokal idrætsvaneundersøgelse gennemføres i oktober-november 2007. Data fra såvel den lokale som den nationale idrætsvaneundersøgelse frigives tidligst medio 2008.

Befolkningens idræts-, motions- og friluftsvaner 2007

Den nationale idræts- motions- og friluftsvaneundersøgelse er et samarbejdsprojekt mellem DIF, DGI, Lokale- og Anlægsfonden, Kulturministeriet, Dansk Firmaidrætsforbund, Friluftsrådet, Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Team Danmark og Idan.

Undersøgelsen er sammenlignelig med tidligere idrætsvaneundersøgelser som Kulturvaneundersøgelsen 2004, men indeholder samtidig en større population og en lang række uddybende spørgsmål, der giver mange spændende analytiske muligheder.

Blandt hovedpunkterne, der angribes fra forskellige vinkler, er:

 • Deltagelsen i over 60 forskellige idræts-, motions, og friluftsaktiviteter
 • Brug af faciliteter, natur og bynære omgivelser i forbindelse med aktiviteterne
 • Betydning af faciliteter i nærområdet
 • Hyppighed/tidsforbrug
 • Valg af organisationsform
 • Holdning til/betydning af idrætsaktiviteterne
 • Medievaner
 • Tilskuervaner
 • Motiver for idrætsdeltagelsen
 • Demografiske forhold
 • Helbredstilstand
 • Arbejdsliv
 • ... og meget mere.

Hvis din kommune er interesseret i at komme med på vognen, skal du kontakte Idan senest den 20. september 2007. Vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. Kontakt direktør Henrik H. Brandt. Vi henviser desuden til projektleder Thomas Yung Andersen hos Epinion Capacent.