Idan Artikel 18.01.2009

Idrætsrelaterede erhvervseventyr

Teknologi og iværksætteri: Flere af de deltagende virksomheder i konferencen 'Idrættens iværksættere' i Frederikshavn, den 26. februar har potentiale til at udvikle sig til succeshistorier i samspil med den organiserede idræt.

Skrevet af: Redaktionen

Konferencen 'Idrættens Iværksættere' i Frederikshavn den 26. februar er et helt usædvanligt tiltag i dansk idræt. Satsningen kan med den fornødne opbakning fra såvel idrættens aktører som de idrætsrelaterede iværksættervirksomheder i Danmark bane vejen for helt nye tilgange på området og et spændende samspil mellem idræt og erhverv i årene fremover.

På konferencen i Arena Nord offentliggør Idan resultaterne af projektet 'Idrættens iværksættere – teknologi og iværksætteri i den danske sportssektor'. Det sker med en opfordring til idrættens organisationer om at være mere opmærksomme på potentialet i et bedre samspil med idrætsrelaterede iværksættere.

Umiddelbart er det ikke idrætsorganisationer og forbunds opgave at bistå nye virksomheder med at få kommerciel succes, men nogle af de foreløbige resultater fra undersøgelsen viser, at idrætsverdenen ofte kan få stor glæde og udvikling via kreative sjæle, som udvikler nye koncepter og produkter til en given idrætsgren. Omvendt har iværksætterne ofte brug for idrætsorganisationernes politiske netværk og indsigt for at få succes.

Nyt netværk tager form

Idan har til rapporten blandt andet dybdeinterviewet over 25 forskellige idrætsrelaterede virksomheder - højteknologiske som lavpraktiske, eliteorienterede som breddeorienterede. På konferencen i Frederikshavn forsøger Idan sammen med partneren fra ACTIVE Institute at bringe nogle af idrættens og de idrætsrelaterede iværksætteres fælles udfordringer og potentialer frem i lyset.

Ofte er idrættens iværksættere små virksomheder, og aktørerne kender sjældent hinanden på tværs. Men det får de mulighed for, hvis Idan og ACTIVE Institutes ambition om at stifte et netværk for idrætsrelaterede iværksættere på konferencen krones med held.

En af konferencens gæstetalere, Kenneth Olausson fra Innovation-Impact i Sverige, er en særdeles spændende personlighed, der med stort held har samlet eksempelvis idrætsorganisationer og forbund til udvikling af eksempelvis formidlingstiltag i forskellige svenske idrætsgrene. Samtidig har han et meget stort overblik over den teknologiske udvikling, der i de kommende år kommer til at ændre international idræts vilkår markant.

De deltagende virksomheder i konferencen får i dagene 25.-26. februar mulighed for at vise deres produkter for hinanden og for deltagerne i konferencen 'Idrættens Rum og Rammer'. Reposområdet i Arena Nord omdannes til et udstillingsområde for kreative iværksættere under konferencen. Idans dugfriske rapport om 'Idrættens Iværksættere' samt bogen 'Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi,' der beskriver hele sportssektoren i Danmark ud fra en økonomisk vinkel, indgår naturligvis i konferencematerialet.