Idan Artikel 10.11.2016

Idrættens arbejdsmarked kortlægges

Idan bliver partner i et europæisk projekt, der skal kortlægge det idrætsbaserede arbejdsmarked og analysere sammenhængene mellem uddannelser og arbejdsmarkedet i fremtiden.

Skrevet af: Redaktionen

Idrættens Analyseinstitut indgår over de kommende tre år i et europæisk projekt, der med støtte fra Erasmus+ programmet skal skabe bedre oversigt over de idrætsrelaterede nationale arbejdsmarkeder i Europa.

Projektet ‘A European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity’ (ESSA Sport) bliver ledet af organisationen European Observatoire of Sport and Employment (www.eose.org). Idrættens Analyseinstitut får til opgave at kortlægge det idrætsrelaterede danske arbejdsmarked som led i projektet, der inkluderer aktører fra næsten alle EU-lande.

Formålet med projektet er dels at skabe netværk, der kan analysere og diskutere udfordringer om forholdet mellem kompetencer og arbejdsmarkedet på idrætsområdet i de enkelte lande, dels at forbedre sammenhængene mellem arbejdsmarkedets behov for kompetencer og udbuddet af uddannelser og kurser i sektoren.

Som national partner får Idan blandt andet til rådighed at kortlægge og analysere det idrætsrelaterede arbejdsmarked i Danmark og give bud på fremtidige behov for uddannet arbejdskraft i idrætssektoren. Desuden skal Idan beskrive det idrætsrelaterede uddannelsesmarked, som i Danmark traditionelt består af uformelle uddannelser i den frivillige sektor, men som i stigende grad også suppleres af formelle uddannelser med sigte på jobs i idræts- og fritidssektoren.

Foruden den deciderede kortlægning af arbejds- og uddannelsesmarkedet skal Idan involvere de forskellige interessenter på området og give anbefalinger til fremtidige indsatser.

Vækst i uddannelser

Idan kortlagde i 2010 i en analyse bestilt af Danmarks Idrætsforbund mængden af idrætsrelaterede kurser og uddannelser i Danmark.

Allerede dengang kunne man se en voldsom fremvækst i antallet af idrætsrelaterede uddannelser – en udvikling, der er fortsat lige siden. Sideløbende er Idan i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet aktuelt involveret i et større forsknings- og formidlingsaktiv om drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter.

Netop en kortlægning af facilitetsledernes uddannelse og arbejdsbeskrivelser og det deraf følgende behov for nye uddannelsestilbud indgår i dette projekt.

”Vi ser frem til projektet og til at indgå i det europæiske netværk. Diskussionen om sammenhængene mellem forskning, uddannelser og det fremtidige arbejdsmarked i idrætssektoren presser sig i den grad på, for vi oplever hver dag, at idrætssektoren professionaliseres og udvikler sig til en mangfoldig sektor med mange forskellige aktører, der på forskellig vis ønsker at gøre deres engagement i idræt og fysisk aktivitet til en levevej. Samtidig stiller udviklingen også store krav til kompetencerne hos ledere og instruktører i den frivillige sektor,” siger direktør Henrik H. Brandt fra Idrættens Analyseinstitut.

Projektet ‘A European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity’ løber over tre år. De nationale partnere fra hele Europa mødes til opstartsmøde i Portugal, den 21.-23. november.

Læs mere

 
 
Download rapporten ’Idrætsrelaterede uddannelser og kurser i Danmark’ af Henriette Bjerrum (udgivet november 2011).