Idan Artikel 07.03.2012

Idrættens største udfordringer II

Idan holder konference for den danske idrætssektor i Vejen Idrætscenter den 30.-31. maj med masser af ny viden, debat og udveksling af gode ideer om den danske idrætssektor. 358 deltagere er tilmeldt.

Skrevet af: Redaktionen

Midt i en meget spændende tid i den danske idrætssektor, hvor kommuner, idrætsorganisationer, kommercielle udbydere og andre interessenter forsøger at skærpe kampformen til udfordrende tider med flere idrætsaktive, flere udbydere, øgede forventninger fra samfundet og færre økonomiske midler, inviterer Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med konsulentfirmaet LSP Resolve endnu engang et bredt udsnit af aktører fra den danske idrætssektor til konference i Vejen Idrætscenter.

Pr. 29. maj havde konferencen 358 navne på deltagerlisten. Oplæg fra konferencen bliver tilgængelig på idan.dk i begyndelsen af juni.

Over 50 oplægsholdere og debattører præger det omfattende konferenceprogram, der både byder på offentliggørelse af en lang række helt friske analyseresultater, debatter om nogle af idrætssektorens største brændpunkter og rige muligheder for udveksling af erfaringer og etablering af nye kontakter i Vejen Idrætscenters inspirerende og indbydende rammer.

Hovedkonferencen ’Idrættens største udfordringer II’ i dagene 30.-31. maj suppleres af muligheden for at tilmelde sig tre ekstra workshops den 1. juni med mulighed for at gå i dybden med helt specifikke temaer.

Friske idrætsvanetal

Åbningen af konferencen ’Idrættens største udfordringer II’ den 30. maj byder blandt andet på offentliggørelsen af hovedresultaterne af den landsdækkende nye undersøgelse af ’Danskernes motions- og sportsvaner’, som Idan med økonomisk støtte fra blandt andre DIF, DGI, Firmaidrætten og Lokale- og Anlægsfonden har gennemført i de seneste måneder blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. De aktuelle trends drøftes af idrætsorganisationernes ledere og vil i forskellige sammenhænge indgå i konferencens videre forløb.

På konferencen lanceres, debatteres og perspektiveres en lang række helt aktuelle forsknings- og analyseresultater om aktuelle emner som blandt andet uddannelse, frivillighed, friluftsliv, idræt i udsatte boligområder, økonomien og brugen af større idrætsarenaer i ind- og udland, fitness-sektoren, professionel sport, idrætselitens vilkår og sportsjournalistikkens indhold og betydning for samfundet.

Nordisk udblik

På hovedsporene bliver der desuden mulighed for at få et indblik i vigtige idrætspolitiske debatter i Norge og Sverige, ligesom Idan lægger op til en debat om sportsjournalistikkens betydning for idrætssektoren.

Dele af konferencen er opdelt i temasessioner med to gennemgående hovedspor med bred appel til idrætsorganisationer, foreningsledere, arrangører, kommercielle udbydere, idrætsfaciliteter, kommunale fritidsforvaltninger, politikere, medier m.fl. Deltagerne kan frit vælge mellem de forskellige sessioner.

Spor 1: Idræt mellem folkesundhed og megaevents

Dette spor kigger over to dage nærmere på den organiserede idræts stigende inddragelse i forsøg på at bidrage til sundhed, økonomisk vækst og integration i samfundet. Kan og skal den organiserede idræt kunne dokumentere sin nytteværdi for samfundet til gengæld for de offentlige midler, der investeres i den?

Spor 2: Idrættens brændende platforme

Øget konkurrence om markedsandele mellem idrætssektorens aktører, store demografiske forandringer, nye idrætsvaner og store økonomiske udfordringer for kommuner og idrætsorganisationer vil øge kravene til produktudvikling, kompetencer og nytænkning blandt idrættens aktører i de kommende år.

Ekstra workshops den 1. juni

Dagen efter konferencen giver på to workshops mulighed for at gå endnu mere i dybden med to temaer af særlig interesse for afgrænsede målgrupper. Særskilt tilmelding til disse workshops er nødvendig:

Workshop 1: Idræt for udsatte grupper. Hvad virker?

Workshop 2: Vejen Idrætscenter

Lørdag den 2. juni afvikler Idan i samarbejde med DIF yderligere en konference 'Forening på Forkant' målrettet lokale idrætsforeninger om hvervning af frivillige og medlemmer.