Idan Artikel 08.05.2019

International sejlsport forbereder reformer

Det internationale sejlsportsforbund har fremlagt et forslag til en modernisering af sine governancestrukturer. På tegnebrættet er bl.a. mere gennemsigtige beslutningsprocesser og større inddragelse af udøverne.

Skrevet af: Stine Alvad

Efter over et års diskussion og undersøgelser er den internationale sejlsportsunions ‘Governance Commission’ nu klar med et forslag til gennemgribende reformer af det international forbund, som danskeren Kim Andersen har stået i spidsen for siden 2016.

Det detaljerede forslag indeholder betydelige forandringer af ledelsesstrukturen i forbundet. Det er målsætningen, at reformerne kan simplificere beslutningsprocesser samt gøre andre aspekter af ledelsesprocesserne mere gennemsigtige og højne udøvernes indflydelse.

Bl.a. skal reformerne sikre en bedre kønsbalance i forbundets forskellige udvalg og generelt øge udøvernes beslutningskompetence. Der er også forslag om at sikre uafhængigheden hos de udvalg, der har ansvar for udmåling af eventuelle sanktioner, ved at slå den etiske og den juridiske komité sammen til en uafhængig ’disciplinærkomité'.

Reformforslaget skal ifølge forbundet selv ses som et skridt henimod at sikre, at sejlsporten er en veldrevet og attraktiv sport med større udbredelse end i dag.

”Der er mange aspekter i vores nuværende struktur, der hæmmer vores evne til at realisere vores visioner og udbrede sporten. Hvis vi skal leve op til vores vision, må vi forny forbundets grundlag. Hvis vi skal kunne tage bedre beslutninger for vores fremtid, har vi brug for at have et stærkt og robust fundament i vores governancestrukturer og beslutningsprocesser,” siger forbundets præsident, Kim Andersen, i en pressemeddelelse.

Han vedkender også, at forbundets incitament til at gennemføre reformer er blevet styrket gennem forventninger og et vist pres indefra og udefra.

“Som en del af en større international idrætsbevægelse, er der også stigende forventninger fra vores hovedinteressenter om at opretholde høje standarder indenfor governance, integritet og opførsel – dette gælder både den olympiske komite, den paralympiske komite, samarbejdspartnere, leverandører og regeringer. Vi må forny vores fundament og implementere tiltag for at leve op til disse forventninger,” siger Kim Andersen.

Sejlsportens uafhængige governancekomité ledes af advokaten Maria Clarke, der understreger, at reformforslaget er udviklet gennem konsultation med forskellige stakeholdergrupper inden for sejlsporten, og at diskussionerne endnu ikke er afsluttet.

Arbejdet skal bl.a. munde ud i et forslag til nye vedtægter, som ventes at komme til afstemning på unionens generalforsamling til november i år.